Voor welke vragen?
Elke vraag of elk verlangen dat er voor jou toe doet in je leven kan aanleiding zijn voor een interactief zelf-resonantieproces. Of het nu om je gezondheid gaat, om je functioneren op je werk, om relaties met andere mensen, om gedrag of gevoelens die je van jezelf niet begrijpt, of om het verwerken van tegenslagen, ingrijpende gebeurtenissen of verlieservaringen: elk verlangen dat jij formuleert kan het vertrekpunt zijn.

Hoe?
In de individuele setting doe jij je interactieve zelf-resonantie alleen met je begeleider. Je kunt je begeleider inzetten als resonantiepersoon. Bij individuele interactieve zelf-resonantie kunnen ook voorwerpen gebruikt worden als resonantiefiguren. Samen kunnen jullie reflecteren op het proces.

Waarom individueel?
De kracht van individuele interactieve zelf-resonantie is dat er exclusieve aandacht is voor jouw proces, het onderzoeken van jouw innerlijke dynamieken en de ontmoeting met jezelf. Als je thema’s wilt onderzoeken die gevoelig voor je liggen en waarmee je (nog) niet in een groep wilt werken, of wanneer je de energie van (groepen) andere mensen snel als teveel ervaart, dan kan een individueel proces behulpzaam zijn.

Maar ook onze open groepen bieden veelal een geschikte omgeving om aan je eigen proces te werken. Meer daarover vind je op de pagina Interactieve zelf-resonantie in open groepen