24 september 2024 10:00 - 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Jaartraining 1 • vanaf 24-9-2024

 1.795,00

Zes afzonderlijke themadagen, waarin per dag een onderwerp centraal staat, dat wordt uitgediept aan de hand van de theorie en werkwijze van de IZR-methode.

 

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 1.795,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water en lunch

Accreditatie

 • SKB – 3,6 EC’s

Trainers

Margriet Wentink en co-trainer(s)

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

Beschrijving

Data en tijden

 • 24 september
 • 23 oktober
 • 28 november 2024
 • 13 januari
 • 20 februari
 • 20 maart 2025
 • Reservedatum 14 april 2025 (deze a.u.b. ook reserveren in je agenda!)

10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 9.30 uur

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen op de afzonderlijke dagen in Jaartraining 1 zijn:

 • rouw en verlies
 • partnerrelaties
 • seksualiteit en trauma
 • trauma en lichamelijke symptomen
 • verstoord eetgedrag
 • verslaving

Doelgroep

Deze module van zes dagen (die alleen in zijn geheel gevolgd kan worden) is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert) en die zich het werken met interactieve zelf- resonantieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van verlangen’ verder eigen willen maken.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3B (voorheen Breek de stilte 3)

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Jaartraining 1 • vanaf 24-9-2024

Programma

Per trainingsdag zal een thema centraal staan. Elk thema zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit de methodiek ‘interactieve zelf-resonantie’ en vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie.

Per themadag zal steeds tenminste één plenaire interactief zelf-resonantieproces gedaan worden aan de hand van vragen van deelnemers die gerelateerd zijn aan het thema van de dag. Door loting zal bepaald worden wie bij het betreffende thema aan de beurt komt. Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen en interactieve zelf-resonantie.

Tussen de trainingsdagen door komen deelnemers bijeen in oefengroepen. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elke themadag deelnemersmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Doelstelling

In deze module:

 • breng je je professionele kennis en vaardigheden ten aanzien van de methode interactieve zelf-resonantie (werken met de zin van het verlangen) op een hoger niveau.
 • verdiep je je kennis van een aantal inhoudelijke thema’s (zie inhoud), door deze te bekijken vanuit de theorie en werkwijze van deze methode.
 • ontwikkel je je vermogen om te denken, waar te nemen, te analyseren en interveniëren, op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie.
 • verfijn je je vermogen om te kunnen werken met de driedelige persoonlijkheidstructuur (gezond deel / traumadeel /overlevingsdeel) bij verschillende thema’s (zie inhoud).
 • maak je je het inzicht eigen in de verschillende soorten traumatiseringen en de specifiek voor deze traumatiseringen typerende overlevingsstrategieën en ben je in staat deze inzichten toe te passen in je werk.
 • voel je je als begeleider in toenemende mate competent om met complex traumatiseringen te werken en
 • wordt het uitnodigen van de autonomie van de cliënt, het laten ontvouwen van het autonome interactieve zelf-resonantieproces en het balanceren op de grens van terughouden en interveniëren tijdens het begeleidingsproces een natuurlijke toestand voor je.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties.
 • Bessel van der Kolk – Traumasporen.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Accreditatie

 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 3,6 EC’s
Jaartraining 1 • vanaf 24-9-2024
Jaartraining 1 • vanaf 24-9-2024

Alle op dit moment ingeplande data voor Jaartraining 1

 • bekijk je nu
  Jaartraining 1 24 september 2024 10:00 - 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
Jaartraining 1 • vanaf 24-9-2024