Jelena van der Weide-Cvjetkovic

trainer/begeleider

Jelena van der Weide-Cvjetkovic
“Gedreven door mijn levenservaringen heb ik een zeer grote belangstelling voor de psyche en het gedrag van de mens. Met name hoe ervaringen uit het verleden onze percepties, gedragingen en geluk beleving in het heden beïnvloeden. Opzoek naar antwoorden kwam ik in 2016 in aanraking met IZR. Daar ontdekte ik de taal van mijn hart- het ontmoeten en leren luisteren naar de innerlijke wijsheid die in ons als mens zit. Met als essentie het belang van hechting, met andere woorden: het in verbinding met de ander ontwikkelen van eigen autonomie.
Ik hecht veel waarde aan autonomie en ik vind het belangrijk een helder tegenover te zijn voor de cliënten met wie ik werk. Dat betekent ook dat ik mezelf continu blijf scholen en ontwikkelen en deze methode ook voor mijzelf blijf toepassen, bijvoorbeeld door middel van leertherapie en intervisie-bijeenkomsten. Ik pas IZR toe in de individuele begeleiding en bij leiderschapsontwikkeling.”

Ine van Lierop

trainer/begeleider

Ine van Lierop
“Werken met IZR is voor mij de manier om op een steeds diepere laag in contact te komen met wie ik ben, wat mij drijft en belemmert in mijn leven. De vraag ‘Wie ben ik?’ is voor mij altijd een rode draad geweest in mijn leven. Vroeger als kind, in een poging mijn eigen jeugdervaringen te begrijpen en inzicht te krijgen in het gedrag van de ander. Mijn kennismaking met Interakt was voor mij een belangrijk keerpunt tijdens deze zoektocht. Mijn persoonlijke ervaring vormt dan ook mijn grootste drijfveer voor het werken met de IZR-methode. Vanuit mijn eigen praktijk werk ik zowel individueel als met groepen. Daarnaast werk ik als praktiserend beeldend kunstenaar waarbij ik poog mijn innerlijke wereld vorm te geven in een driedimensionale beeldtaal. In het verleden ben ik twintig jaar werkzaam geweest binnen de geestelijke gezondheidszorg, GGZ.”

Annemieke Vermeire

trainer/begeleider

Annemieke Vermeire
“Zowel in de individuele begeleiding als bij de verschillende opleidingsmodules gaat mijn hart uit naar wat ons beweegt en hoe herstel van het verwonde hart kan plaatsvinden. Effecten van traumatisering laten vaak diepe sporen na, zowel in het lichaam als in ons gevoel en denken. Sporen die bovendien terug te vinden zijn in alle relaties die we aangaan en vooral in de relatie met onszelf. Al meer dan 25 jaar volg ik mensen op hun zoektocht naar betekenis en verbinding. Mijn journalistieke start heeft me ontvankelijk gemaakt voor de levenservaringen van mensen waarna ik me in de jaren daarna ben gaan scholen in psychotherapeutische interventies en systeemdynamiek. In het werken met IZR ontdek ik een taal die betrekking heeft op alle lagen van onze ervaringswereld. Het legt de complexiteit bloot van onze menselijke interacties, evenals de eenvoud van ons diepe verlangen. Kort gezegd: mijn hart zit in dit werk. Naast individuele begeleiding pas ik IZR toe bij systeemtherapie. Hierbij staan (partner)relaties en gezinsthematiek centraal. Binnen de specialisatiemodule van ‘Heel de Vrouw’ gaat mijn bijzondere aandacht uit naar de effecten van seksueel trauma.”