In onze opleidingsmodules maak je je de theorie, vaardigheden en innerlijke houding eigen, die nodig zijn om Interactieve Zelf-Resonantieprocessen te kunnen begeleiden en doelgericht te kunnen inzetten als traumaverwerkingsmethode in je eigen werksituatie en beroepsuitoefening.

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit vijf onderdelen: drie trainingsmodules van elk drie dagen (Breek de Stilte 1, 2 en 3), één trainingsmodule van twee dagen (over het gebruik van de methode in de individuele begeleiding) en een leertherapiecyclus van 8 middagen. Daarnaast maak je per module studie van de verplichte literatuur. Voor elke module kun je je afzonderlijk inschrijven zodat je de basisopleiding in je eigen tempo kunt afronden. De verschillende modules volgen elkaar op en je kunt deelnemen aan een volgende module als je de vorige hebt afgerond.
Met uitzondering van de twee parallelmodules: die kun je na Breek de stilte 2 en parallel aan andere modules volgen.

Breek de stilte 1 (3 dagen)

In deze training leer je de basis van het werken met interactieve zelf-resonantie. Theoretisch ligt het accent op trauma, de verschillende soorten trauma en hun gevolgen, en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling van een mens. Je leert o.a. te werken met het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert, maakt kennis met de traumatypen zoals deze door hem zijn gedefinieerd en met de elementen die deze methode maken tot wat hij is.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training leer je de theoretische en praktische basis kennen van het werken met Interactieve Zelf-Resonantie, die zijn oorsprong vindt in de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde psychotraumatologie (IoPT). Je werkt met de volgende onderdelen:

 • Trauma, psychotrauma (=psychische verwonding) en hechting
  • Wat is trauma?
  • Het proces van traumatisering en de gevolgen daarvan voor de psychische, emotionele, fysieke en relationele gezondheid.
  • Trauma, innerlijke verdeeldheid en identiteitsontwikkeling.
  • De gevolgen van traumatisering voor hechtingsrelaties en daarmee voor volgende generaties: een meergenerationele benadering.
  • Trauma, destructieve en constructieve emoties zoals blijdschap, angst, boosheid, pijn, verdriet.
 • Herstel
  • Natuurlijk herstel en herstel bevorderende omstandigheden.
  • Autonomiebevordering en herstel van zeggenschap over het eigen leven.
  • Als herstellen niet vanzelf gaat…
 • Interactieve zelf-resonantie als herstelmethode: een theoretische basis met ‘practice based evidence’
  • Het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert als het basismodel van deze methode: traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen.
  • De verschillende soorten traumatiseringen en hun kenmerken, volgens de indeling van Ruppert door de jaren heen.
  • Het verlangen van de cliënt als vertrekpunt en contract: expliciete en impliciete grenzen.
  • Werken met ‘de zin van het verlangen – woord voor woord’.
  • Interactieve zelf-resonantie als spiegel van het innerlijke landschap van de cliënt.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Programma

Het gebruik van de methode wordt in een afwisselend programma stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, theoretisch onderbouwd en geoefend in subgroepen door middel van kleine opdrachten. Op laagdrempelige wijze vinden aan het eind van de training korte speelse activiteiten plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen en mogelijke gevolgen van traumatisering.
 • Weet je wat natuurlijk herstel kan bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Beschik je over mogelijkheden om zowel je eigen gedrag, gevoelens en gedachten, als dat van anderen te gaan herkennen als uitingen van gezonde delen, trauma delen, overlevingsdelen.
 • Kun je de basistheorie die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ‘aan den lijve’ ervaren wat deze methode kan betekenen voor vragen en verlangens van jezelf en anderen, zodat je de waarde ervan kunt vertalen naar je eigen doelgroep.
 • Heb je ervaren hoe interactieve zelfresonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, en helderheid kan scheppen in – soms complexe – vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Margriet Wentink – Je verlangen – dwaallicht of kompas (Eeserveen 2014)
 • Franz Ruppert – Symbiose en Autonomie (Eeserveen 2010)
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH (18 punten)
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB
 • Volgeboekt
  Breek de stilte 1 25 februari 2020 10:00 - 27 februari 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
 • Breek de stilte 1 1 mei 2020 10:00 - 3 mei 2020 17:30 Ontmoetingscentrum Eenheid
  Aarschotsesteenweg 383
  3111
  Wezemaal/Rotselaar (bij Leuven), België
  Op slechts 5 minuten van de afrit 21 Holsbeek – Rotselaar E314
 • Breek de stilte 1 1 juli 2020 10:00 - 3 juli 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
 • Breek de stilte 1 1 september 2020 10:00 - 3 september 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 2 (3 dagen)

In deze training wordt voortgebouwd op je kennis uit Breek de stilte 1 en zoom je in op wat in de gangbare traumaliteratuur ‘ontwikkelingstrauma’ en ‘complex trauma’ wordt genoemd. Je maakt intensief kennis met de kenmerken van de gevolgen van ontwikkelingstrauma, dat vanuit de traumatheorie van Ruppert (IoPT) op een hele nieuwe manier wordt gedefinieerd. Je leert de kenmerken, de gevolgen en wegen tot herstel kennen van prenataal trauma en van vroeg-kinderlijk trauma dat ontstaat door verstoorde hechtingsrelaties, w.o. verlies, verlating, verwaarlozing, geweld en misbruik.

Verdere informatie

Inhoud

Complex trauma en ontwikkelingstrauma staan in deze training centraal. Met behulp van interactieve zelf-resonantie krijg je diepgaand inzicht in de gevolgen, waardoor ze beter begrepen en hersteld kunnen worden. Aan bod komen:

 • Complex trauma / ontwikkelingstrauma en interactieve zelf-resonantie.
  • Definitie, kenmerken en gevolgen.
  • Hechting, complex trauma en identiteitsontwikkeling.
  • Sporen van seksueel misbruik, verwaarlozing, afwijzing, miskenning en geweld.
  • Emotieregulering bij complex trauma /ontwikkelingstrauma behandeld vanuit deze werkwijze.
  • De voor dit type trauma typerende innerlijke dynamiek (w.o. dader – slachtofferdynamiek) tussen de overlevingsdelen en traumadelen bezien vanuit het driedelige model van dr. Franz Ruppert.
  • Verschijnselen en dynamieken die zichtbaar worden tijdens de interactieve zelf-resonantieprocessen herkennen, begrijpen, verwoorden en duiden.
  • Het bevorderen van de drie O’s: het ontwikkelen van gezonde delen, ontmaskeren van overlevingsdelen en ontmoeten van traumadelen tijdens het interactieve zelf-resonantieproces.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Programma

Kernachtige theoriegedeelten worden afgewisseld met praktische oefeningen die plenair, individueel en in subgroepen worden uitgevoerd. Het gebruik van de methode wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, onderbouwd en geoefend. Op laagdrempelige wijze vindt aan het eind van de training een activiteit plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen, de verschijnselen die in het interactieve resonantieproces waarneembaar zijn en de gevolgen van complexe traumatisering.
 • Ken je de belangrijkste dynamieken die het dagelijks leven van mensen na complexe traumatisering – soms op een verborgen manier- complex kunnen maken.
 • Weet je wat er nodig is om natuurlijk herstel bij complexe traumatisering te bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Kun je de basistheorie m.b.t. complexe traumatisering die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ervaren hoe interactieve zelfresonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, en helderheid kan scheppen in de soms complexe vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014)

Accreditatie

 • Geaccrediteerd
  • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH (18 punten)
 • Accreditatie aangevraagd
  • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB
 • Volgeboekt
  Breek de stilte 2 22 april 2020 10:00 - 24 april 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
 • Breek de stilte 2 18 september 2020 10:00 - 20 september 2020 17:30 Ontmoetingscentrum Eenheid
  Aarschotsesteenweg 383
  3111
  Wezemaal/Rotselaar (bij Leuven), België
  Op slechts 5 minuten van de afrit 21 Holsbeek – Rotselaar E314
 • Breek de stilte 2 7 oktober 2020 10:00 - 9 oktober 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 3 (3 dagen)

In deze module breid je je persoonlijke en professionele begeleidersvaardigheden uit: je gaat het begeleidingsproces intensief oefenen, leert de processen te verwoorden en dynamieken te duiden, oefent specifieke, deze methode kenmerkende, interventies en de theoretische onderbouwing daarvan en leert de eigenschappen van een traumasensitieve begeleidersattitude. Als professional leer je elkaar professioneel en opbouwend te bevragen en feedback te geven die verschil maakt en ontvangen kan worden.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training oefen je begeleidersvaardigheden en interventies voor het begeleiden van interactieve zelf-resonantieprocessen. Aan bod komen:

 • Het creëren van een veilige setting en werkkader.
 • Cliënt, ondersteunen en bevorderen van de autonomie van je cliënt.
 • Het ‘window of tolerance’ het herkennen en het omgaan met hypo- en hyperarrousal.
 • Begeleidersvaardigheden: afstemming, neutraal waarnemen, op gepaste wijze uitnodigen en ondersteunen, terughouden en begrenzen, exposure in het tempo van je cliënt, mentaliseren, emotieregulatie van jezelf en je.
 • Interventies gericht op ontwikkelen en ondersteunen van het gezonde deel, ontmaskering van overlevingsdelen, ontmoeten van het traumadeel.
 • De relatie tussen cliënt – begeleider/therapeut – deelnemersgroep.
 • Theorie en praktijk van het diepgaand bevragen, onderbouwen van je waarnemingen en conclusies en het geven van feedback in de professionele uitwisseling met collega’s.
 • Eigen persoonlijke en professionele leerdoelen.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Programma

In een sfeer van ‘gezamenlijk leren en ontwikkelen’ wordt door middel van een intensief roulatiesysteem in wisselende groepen geoefend met het begeleiden van een interactief zelf-resonantieproces.
Iedere deelnemer participeert actief door:

 • Eénmaal een interactief zelf-resonantieproces van een andere deelnemer te begeleiden en
 • eenmaal zelf als cliënt met een eigen vraag / verlangen te werken.
 • Actief deel te nemen als resonantie-persoon tijdens de processen van anderen.
 • Feedback te geven n.a.v. de leerdoelen van andere begeleiders en hen te bevragen op hun methodisch handelen

Tijdens de feedbackrondes en tijdens de begeleidingsactiviteiten observeren de trainers in welke mate de bestudeerde literatuur door de deelnemers is geïntegreerd. Waar relevant zal worden doorgevraagd en zullen aanvullende suggesties worden gegeven m.b.t. literatuurstudie.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Heb je ervaring als begeleider, observator, resonantie-persoon, en feedbackgever, met het observeren, benoemen en duiden van verschijnselen, het onderbouwen van je conclusies, en het begrijpen van dynamieken, logische verbanden en traumaverschijnselen in de resonantieprocessen.
 • Heb je ervaren waar je sterke punten liggen en heb je zicht op waar je jezelf eventueel nog verder kunt ontwikkelen.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert – Bevrijding van trauma, angst en onmacht (Eeserveen 2012)

Accreditatie

 • Geaccrediteerd
  • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH (18 punten)
 • Accreditatie aangevraagd
  • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psycho-sociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB
 • Breek de stilte 3 22 juni 2020 10:00 - 24 juni 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
 • Breek de stilte 3 13 november 2020 10:00 - 15 november 2020 17:30 Ontmoetingscentrum Eenheid
  Aarschotsesteenweg 383
  3111
  Wezemaal/Rotselaar (bij Leuven), België
  Op slechts 5 minuten van de afrit 21 Holsbeek – Rotselaar E314
 • Breek de stilte 3 25 november 2020 10:00 - 27 november 2020 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Parallelmodules Basisopleiding

Interactieve zelf-resonantieprocessen in de individuele begeleiding (parallelmodule, 2 dagen)

Deze training sluit aan op Breek de Stilte 1 en 2 en is bedoeld voor begeleiders die de methode in willen zetten in individuele begeleidingsprocessen met cliënten. Je leert de interventies en onderbouwing daarvan kennen en doorloopt in de twee dagen zowel in de cliëntrol als in de rol als begeleider de stappen die bij de individuele begeleiding behoren. Je krijgt veel gelegenheid om te oefenen, te reflecteren en je kennis en kunde aan te scherpen zodat je de werkwijze in je eigen individuele begeleiding kunt gaan gebruiken.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 • De opbouwen van een kader voor je individuele begeleidingssetting waarin je werkt met de interactieve zelf-resonantie.
 • Het begeleidingsproces: aanvang – proceswerk – afronding.
 • Interventies: wat, wanneer en waarom (niet)?
 • Bevorderen van autonomie, narcistische valkuilen van de begeleider, contra-productieve afhankelijkheid, veiligheid voor de cliënt en de begeleider, zelfzorg van de begeleider, voorkomen van en omgaan met verstrikkingen.
 • Omgaan met regulatie en disregulatie van emoties van zowel de cliënt als de begeleider; passende interventies m.b.v. ‘the window of tolerance’.
 • De kunst van het (bijna) niets doen.
 • Mentaliseren, een kunst een kunde.
 • Het effectief benutten van de verschillende rollen die je hebt als begeleider: procesbegeleider, resonantiepersoon, vertrouwenspersoon en therapeut of coach.
 • Persoonlijke valkuilen van de begeleider.
 • Een handreiking voor succesvolle intervisie en verdere oefening met collega’s.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1 en 2 hebt gevolgd en met succes hebt afgerond en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Programma

Kernachtige korte theoriegedeelten worden afgewisseld met praktische oefeningen die je uitvoert in subgroepen of individueel. Het gebruik van de methode in de individuele begeleiding met de bijbehorende interventies wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht en geoefend.

Doelstelling

Aan het einde van de tweede dag ben je in staat om een interactief zelf-resonantieproces bij een van je collega-deelnemers te begeleiden. Doormiddel van oefeningen, nabesprekingen, zelfreflectie en feedback ben je je bewust van je mogelijkheden en van je ontwikkelpunten met betrekking tot het gebruik van deze methode in je eigen praktijksituatie. Je hebt handvaten om je zelf verder te ontwikkelen met behulp van collega’s / een intervisiegroep / supervisie / verdere scholing of leertherapie.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1 en 2 (Interakt)
 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014), hoofdstukken 14 en 18.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.

Leertherapie (parallelmodule, 8 middagen)

Als begeleider, coach of therapeut ken je het belang van het bewust zijn van je eigen dynamieken en het doorwerken van je eigen thematiek. De leertherapiecyclus biedt je de gelegenheid om 8 middagen in een vertrouwde groep bij elkaar te komen om ‘aan den lijve’ te ervaren hoe de methode werkt als je deze toepast op je eigen vraagstukken en verlangens. Daardoor leer je jezelf beter kennen en kun je je beter inleven in je cliënten. Omdat alle deelnemers tenminste Breek de stilte 2 hebben gevolgd, gaan de nabesprekingen en reflecties de diepte in, waardoor je zowel beroepsmatig als voor je persoonlijke ontwikkeling veel profijt van deze middagen hebt.

Verdere informatie

Inhoud

De inhoud van een leertherapietraject staat niet vast, maar is vraaggestuurd en afhankelijk van de thema’s en vragen die deelnemers inbrengen. Aan de hand van het praktische werk (interactieve zelf-resonantieprocessen van de deelnemers rond voor hen relevante levens- en werk-thema’s) zullen inhoudelijke onderwerpen ter sprake komen op het gebied van:

 • meergenerationele psychotraumatologie,
 • trauma en traumaverwerking,
 • (getraumatiseerde) hechting,
 • IoPT van dr. Franz Ruppert en
 • theorie en werkwijze bij de methode interactieve zelf-resonantie.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1 en 2 hebt gevolgd en met succes hebt afgerond en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Programma

In een vaste groep van maximaal tien deelnemers, die negen keer bij elkaar zullen komen, krijgt iedere deelnemer gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen thema in te brengen om daarmee een opstelling te doen.

Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je dus ook inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Voor je eigen praktijk en beroepsuitoefening is dat van belang.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elke opstelling vragen te stellen over de opstelling en de methodiek. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Breek de Stilte 2 hebben en dus bekend zijn met alle basistheorie en oefeningen èn al enige ervaring hebben met deze methode, kunnen we bij de bespreking van de opstelling uitgaan van het feit dat de theorie bekend is. Daardoor kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Het leertherapietraject stelt je in staat

 • Om met behulp van deze methode te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als professional.
 • Ervaring met deze methode op te bouwen door de methode toe te passen voor je eigen vraagstukken en zo van binnenuit te weten wat de methode inhoudt, hoe de methode werkt en welke resultaten de methode bewerkstelligt.
 • Je professionele kennis m.b.t. tot deze methode uit te breiden, vanuit je ervaring met vier posities:
  • als cliënt die een eigen vraag in brengt
  • als representant in de opstelling van anderen
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op het proces van de cliënt en van de opstelling

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1 en 2 (Interakt)
 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014), hoofdstukken 14 en 18.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Leer-werkgroep (parallelmodule, alleen België)

 • Leer-werkgroep (vervolg) 3 april 2020 10:00 - 4 april 2020 17:30 Ontmoetingscentrum Eenheid
  Aarschotsesteenweg 383
  3111
  Wezemaal/Rotselaar (bij Leuven), België
  Op slechts 5 minuten van de afrit 21 Holsbeek – Rotselaar E314
 • Leer-werkgroep 6 juni 2020 10:00 - 7 juni 2020 17:30 Ontmoetingscentrum Eenheid
  Aarschotsesteenweg 383
  3111
  Wezemaal/Rotselaar (bij Leuven), België
  Op slechts 5 minuten van de afrit 21 Holsbeek – Rotselaar E314