Wanneer je in de basisopleiding vertrouwend bent geraakt met het werken met Interactieve Zelf-Resonantie en met de meergenerationele psychotraumatologie waar deze werkwijze op is gebaseerd, kom je in de praktijk vaak in aanraking met een grotere diversiteit aan menselijke verlangens en levensopgaven. Wellicht ervaar je dan de behoefte aan verdere verdieping in de methode en verdere verfijning van je vak. De modules in de vervolgopleiding bieden je inzicht in complexere vragen en intrapsychische dynamieken en trainen je om daar in de praktijk mee te kunnen werken.

Jaartraining 1

Jaartraining 1 is een training van zes afzonderlijke themadagen, waarin per dag een onderwerp centraal staat, dat wordt uitgediept aan de hand van de theorie en werkwijze van de methode ‘interactieve zelf-resonantie’. De werkwijze is gebaseerd op Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT.

Verdere informatie

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen op de afzonderlijke dagen in Jaartraining 1 zijn:

 • verliestrauma en rouw
 • partnerrelaties
 • dader-slachtofferdynamieken
 • seksueel trauma
 • eetstoornissen
 • verslavingen

Doelgroep

Deze module van zes dagen (die alleen in zijn geheel gevolgd kan worden) is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert) en die zich het werken met interactieve zelf- resonantieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van verlangen’ verder eigen willen maken.

Programma

Per trainingsdag zal een thema centraal staan. Elk thema zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit de methodiek ‘interactieve zelf-resonantie’ en vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie.

Per themadag zal steeds tenminste één plenaire interactief zelf-resonantieproces gedaan worden aan de hand van vragen van deelnemers die gerelateerd zijn aan het thema van de dag. Door loting zal bepaald worden wie bij het betreffende thema aan de beurt komt. Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen en interactieve zelf-resonantie.

Tussen de trainingsdagen door komen deelnemers bijeen in oefengroepen. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elke themadag deelnemersmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Doelstelling

In deze module:

 • breng je je professionele kennis en vaardigheden ten aanzien van de methode interactieve zelf-resonantie (werken met de zin van het verlangen) op een hoger niveau.
 • verdiep je je kennis van een aantal inhoudelijke thema’s (zie inhoud), door deze te bekijken vanuit de theorie en werkwijze van deze methode.
 • ontwikkel je je vermogen om te denken, waar te nemen, te analyseren en interveniëren, op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie.
 • verfijn je je vermogen om te kunnen werken met de driedelige persoonlijkheidstructuur (gezond deel / traumadeel /overlevingsdeel) bij verschillende thema’s (zie inhoud).
 • maak je je het inzicht eigen in de verschillende soorten traumatiseringen en de specifiek voor deze traumatiseringen typerende overlevingsstrategieën en ben je in staat deze inzichten toe te passen in je werk.
 • voel je je als begeleider in toenemende mate competent om met complex traumatiseringen te werken en
 • wordt het uitnodigen van de autonomie van de cliënt, het laten ontvouwen van het autonome interactieve zelf-resonantieproces en het balanceren op de grens van terughouden en interveniëren tijdens het begeleidingsproces een natuurlijke toestand voor je.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties.
 • Bessel van der Kolk – Traumasporen.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.

Jaartraining 2

Ook Jaartraining 2 is een training van zes afzonderlijke themadagen, waarin per dag een onderwerp centraal staat, dat wordt uitgediept aan de hand van de theorie en werkwijze van de methode ‘interactieve zelf-resonantie’. De werkwijze is gebaseerd op Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT.

Verdere informatie

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen op de afzonderlijke dagen in Jaartraining 2 zijn:

 • angst
 • schuld en schaamte
 • depressie
 • borderline persoonlijkheidskenmerken en de achterliggende dynamieken
 • narcistische persoonlijkheidskenmerken en de achterliggende dynamieken
 • psychose

Doelgroep

Deze module van zes dagen (die alleen in zijn geheel gevolgd kan worden) is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 , een Leertherapiecyclus en Jaartraining 1 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert) en die zich het werken met interactieve zelf-resonantieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van verlangen’, verder eigen willen maken.

Programma

Per trainingsdag zal een thema centraal staan. Elk thema zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit de methodiek ‘interactieve zelf-resonantie’ en vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie.

Per themadag zal steeds tenminste één plenair interactief zelf-resonantieproces gedaan worden aan de hand van vragen van deelnemers die gerelateerd zijn aan het thema van de dag. Door loting zal bepaald worden wie bij het betreffende thema aan de beurt komt. Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen en interactieve zelf-resonantie.

Tussen de trainingsdagen door komen deelnemers bijeen in oefengroepen. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elke themadag deelnemersmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Doelstelling

In deze module:

 • breng je je professionele kennis en vaardigheden ten aanzien van de methode interactieve zelf-resonantie (werken met de zin van het verlangen) op een hoger niveau.
 • verdiep je je kennis van een aantal inhoudelijke thema’s (zie inhoud), door deze te bekijken vanuit de theorie en werkwijze van deze methode.
 • ontwikkel je je vermogen om te denken, waar te nemen, te analyseren en interveniëren, op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie, onder andere door het inbrengen van praktijkervaringen van deelnemers met de inhoudelijke thema’s.
 • verfijn je je vermogen om te kunnen werken met de driedelige persoonlijkheidstructuur (gezond deel / traumadeel /overlevingsdeel) bij verschillende thema’s (zie inhoud).
 • maak je je het inzicht eigen in de verschillende soorten traumatiseringen en de specifiek voor deze traumatiseringen typerende overlevingsstrategieën en ben je in staat deze inzichten toe te passen in je werk.
 • voel je je als begeleider in toenemende mate competent om met complexe problematiek te werken en
 • wordt het uitnodigen van de autonomie van de cliënt, het laten ontvouwen van het autonome interactieve zelf-resonantieproces en het balanceren op de grens van terughouden en interveniëren tijdens het begeleidingsproces een natuurlijke toestand voor je.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties.
 • Pat Ogden en Janina Fisher – Sensorimotor Psychotherapy.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.

Voortgezette begeleiders-vaardigheden (parallelmodule)

Een zeer intensieve training voor begeleiders van interactieve zelf-resonantieprocessen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het het therapeutisch handelen binnen deze methode.

Verdere informatie

Inhoud

De inhoud van deze module staat niet vast, maar wordt gevormd aan de hand van de professionele doelen van de deelnemende begeleiders en de thema’s die achter de vragen van deelnemende cliënten schuil gaan. Het praktische werk (interactieve zelf-resonantieprocessen van de deelnemende cliënten) zal de gelegenheid bieden om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen op het gebied van:

 • theorie en werkwijze bij de methode interactieve zelf-resonantie, waaronder het methodisch handelen, de begeleidersattitude en begeleidersvaardigheden,
 • meergenerationele psychotraumatologie,
 • trauma en traumaverwerking,
 • (getraumatiseerde) hechting,
 • IoPT van dr. Franz Ruppert

Doelgroep

Deze module van vier en halve dag is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 en Jaartraining 1 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert), die inmiddels zelf ervaring hebben met het begeleiden van interactieve zelf- resoanntieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van het en hun begeleidersvaardigheden m.b.t. deze methode verder willen verfijnen, verdiepen en aanscherpen.

Programma

In een vaste groep van maximaal 12 deelnemers doorlopen we het volgende programma: Tijdens de eerste ochtend bespreken we de organisatie, het gemeenschappelijk werkkader, de benodigde voorbereidingen en twee inhoudelijke thema’s (feedback en persoonlijke leerdoelen van de begeleiders) In de volgende twee blokken van ieder twee dagen begeleiden zes ‘actieve’ begeleiders ieder tweemaal een interactief zelf-resonantieproces bij een cliënt (in ieder blok éénmaal). De overige vijf ‘actieve begeleiders’ en de zes zogenaamde ‘mee-lerende’ opstellingsbegeleiders -die zelf geen opstelling begeleiden- zijn beschikbaar als resonantiepersonen, observeren, maken aantekeningen en geven na afloop feedback aan de begeleider.

 • De werkwijze, organisatie, en voorbereidingen worden doorgesproken in een aparte voorbereidende bijeenkomst van een halve dag.
 • Er wordt gewerkt met cliënten die in onderling overleg door de deelnemers of door Interakt worden uitgenodigd.
 • De cliënten zijn alleen aanwezig tijdens hun eigen resonantieproces. De nabespreking van het proces en de feedback voor de begeleider vinden na afloop plaats, zonder de aanwezigheid van de cliënt.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elke opstelling dieper in te gaan op de methodiek en de door de begeleider gemaakte afwegingen en keuzes. Ook krijgt de begeleider feedback m.b.t. zijn eigen leerdoelen. De nabespreking vindt plaats in een sfeer van samen ontdekkend leren. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Jaartraining 1 hebben en inmiddels al praktijkervaring hebben met deze methode, kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Tijdens de module Voortgezette begeleidersvaardigheden heb je de gelegenheid tot:

 • Het verfijnen, verdiepen en aanscherpen van je eigen begeleidersvaardigheden, met betrekking tot vooraf door jezelf gestelde doelen, door middel van
 • het begeleiden van 2 interactieve zelf-resonantieprocessen van 2 verschillende cliënten, waarop je feedback ontvangt van je collega’s m.b.t. je eigen leerdoelen en waar gewenst en van toepassing feedback op je mogelijke blinde vlekken als begeleider.
 • Het uitbreiden van je kennis en ervaring m.b.t. tot deze methode en het verdiepen van je inzicht in voorkomende clientenproblematiek, vanuit de ervaring die je tijdesn deze module opdoet met de volgende posities:
  • als resonantiepersoon in het proces van cliënten
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op het proces van de cliënt, op het verloop van het methodische proces en op het handelen van collega-begeleiders
  • als professioneel begeleider die een interactiefzelf-resonatieproces begeleidt en reflecteert op zijn eigen aanwezigheid en handelen als begeleider.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 en van de Jaartraining (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties
 • Franz Ruppert – IoPT: filmpjes en presentaties waarvan je een lijst wordt overhandigd tijdens de eerste ochtend.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Opleiding izr – specialisatie – seksueel misbruik bij vrouwen (parallelmodule)

Nadere informatie volgt.

Verdere informatie

Nadere informatie volgt.

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.