Wanneer je in de basisopleiding vertrouwend bent geraakt met het werken met Interactieve Zelf-Resonantie en met de meergenerationele psychotraumatologie waar deze werkwijze op is gebaseerd, kom je in de praktijk vaak in aanraking met een grotere diversiteit aan menselijke verlangens en levensopgaven. Wellicht ervaar je dan de behoefte aan verdere verdieping in de methode en verdere verfijning van je vak. De modules in de vervolgopleiding bieden je inzicht in complexere vragen en intrapsychische dynamieken en trainen je om daar in de praktijk mee te kunnen werken.

Jaartraining 1

Jaartraining 1 is een training van zes afzonderlijke themadagen, waarin per dag een onderwerp centraal staat, dat wordt uitgediept aan de hand van de theorie en werkwijze van de methode ‘interactieve zelf-resonantie’. De werkwijze is gebaseerd op Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT.

Verdere informatie

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen op de afzonderlijke dagen in Jaartraining 1 zijn:

 • rouw en verlies
 • partnerrelaties
 • seksualiteit en trauma
 • trauma en lichamelijke symptomen
 • verstoord eetgedrag
 • verslaving

Doelgroep

Deze module van zes dagen (die alleen in zijn geheel gevolgd kan worden) is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert) en die zich het werken met interactieve zelf- resonantieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van verlangen’ verder eigen willen maken.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3B (voorheen Breek de stilte 3)

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Per trainingsdag zal een thema centraal staan. Elk thema zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit de methodiek ‘interactieve zelf-resonantie’ en vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie.

Per themadag zal steeds tenminste één plenaire interactief zelf-resonantieproces gedaan worden aan de hand van vragen van deelnemers die gerelateerd zijn aan het thema van de dag. Door loting zal bepaald worden wie bij het betreffende thema aan de beurt komt. Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen en interactieve zelf-resonantie.

Tussen de trainingsdagen door komen deelnemers bijeen in oefengroepen. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elke themadag deelnemersmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Doelstelling

In deze module:

 • breng je je professionele kennis en vaardigheden ten aanzien van de methode interactieve zelf-resonantie (werken met de zin van het verlangen) op een hoger niveau.
 • verdiep je je kennis van een aantal inhoudelijke thema’s (zie inhoud), door deze te bekijken vanuit de theorie en werkwijze van deze methode.
 • ontwikkel je je vermogen om te denken, waar te nemen, te analyseren en interveniëren, op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie.
 • verfijn je je vermogen om te kunnen werken met de driedelige persoonlijkheidstructuur (gezond deel / traumadeel /overlevingsdeel) bij verschillende thema’s (zie inhoud).
 • maak je je het inzicht eigen in de verschillende soorten traumatiseringen en de specifiek voor deze traumatiseringen typerende overlevingsstrategieën en ben je in staat deze inzichten toe te passen in je werk.
 • voel je je als begeleider in toenemende mate competent om met complex traumatiseringen te werken en
 • wordt het uitnodigen van de autonomie van de cliënt, het laten ontvouwen van het autonome interactieve zelf-resonantieproces en het balanceren op de grens van terughouden en interveniëren tijdens het begeleidingsproces een natuurlijke toestand voor je.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties.
 • Bessel van der Kolk – Traumasporen.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
 • Jaartraining 1 24 september 2024 10:00 - 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Jaartraining 2

Ook Jaartraining 2 is een training van zes afzonderlijke themadagen, waarin per dag een onderwerp centraal staat, dat wordt uitgediept aan de hand van de theorie en werkwijze van de methode ‘interactieve zelf-resonantie’. De werkwijze is gebaseerd op Meergenerationele Psychotraumatologie (MPT) en de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT.

Verdere informatie

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen op de afzonderlijke dagen in Jaartraining 2 zijn:

 • angst
 • schuld en schaamte
 • depressie
 • verwaarlozing
 • narcisme
 • oudervervreemding

Doelgroep

Deze module van zes dagen (die alleen in zijn geheel gevolgd kan worden) is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 , een Leertherapiecyclus en Jaartraining 1 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert) en die zich het werken met interactieve zelf-resonantieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van verlangen’, verder eigen willen maken.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3B (voorheen Breek de stilte 3)
 • Jaartraining 1

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Per trainingsdag zal een thema centraal staan. Elk thema zal praktisch en theoretisch benaderd worden vanuit de methodiek ‘interactieve zelf-resonantie’ en vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie.

Per themadag zal steeds tenminste één plenair interactief zelf-resonantieproces gedaan worden aan de hand van vragen van deelnemers die gerelateerd zijn aan het thema van de dag. Door loting zal bepaald worden wie bij het betreffende thema aan de beurt komt. Naast een theorieblok en het plenaire proces, zal er verder in kleine groepen gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen en interactieve zelf-resonantie.

Tussen de trainingsdagen door komen deelnemers bijeen in oefengroepen. Voor deze bijeenkomsten worden heldere handreikingen en oefenmogelijkheden gegeven. Deelnemers ontvangen bij elke themadag deelnemersmateriaal met achtergrondinformatie en aanbevolen literatuur.

Doelstelling

In deze module:

 • breng je je professionele kennis en vaardigheden ten aanzien van de methode interactieve zelf-resonantie (werken met de zin van het verlangen) op een hoger niveau.
 • verdiep je je kennis van een aantal inhoudelijke thema’s (zie inhoud), door deze te bekijken vanuit de theorie en werkwijze van deze methode.
 • ontwikkel je je vermogen om te denken, waar te nemen, te analyseren en interveniëren, op basis van Meergenerationele Psychotraumatologie, onder andere door het inbrengen van praktijkervaringen van deelnemers met de inhoudelijke thema’s.
 • verfijn je je vermogen om te kunnen werken met de driedelige persoonlijkheidstructuur (gezond deel / traumadeel /overlevingsdeel) bij verschillende thema’s (zie inhoud).
 • maak je je het inzicht eigen in de verschillende soorten traumatiseringen en de specifiek voor deze traumatiseringen typerende overlevingsstrategieën en ben je in staat deze inzichten toe te passen in je werk.
 • voel je je als begeleider in toenemende mate competent om met complexe problematiek te werken en
 • wordt het uitnodigen van de autonomie van de cliënt, het laten ontvouwen van het autonome interactieve zelf-resonantieproces en het balanceren op de grens van terughouden en interveniëren tijdens het begeleidingsproces een natuurlijke toestand voor je.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties.
 • Pat Ogden en Janina Fisher – Sensorimotor Psychotherapy.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
 • Jaartraining 2 25 september 2024 10:00 - 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

De kunst van diepgaande begeleiding (parallelmodule)

Een zeer intensieve training voor begeleiders van IZR-processen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het therapeutisch handelen binnen deze methode.

Verdere informatie

Verfijn je begeleidersvaardigheden

Een zeer intensieve training (één online ochtend en twee keer twee live dagen) voor begeleiders van IZR-processen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het therapeutisch handelen binnen deze methode.

Inhoud

De methodische en traumatheoretische inhoud van deze module staat niet vast, maar wordt gevormd aan de hand van de professionele doelen van de deelnemende begeleiders en de thema’s die achter de vragen van deelnemende cliënten schuilgaan. Je hebt dus zelf veel invloed op de inhoud. Het praktische werk (begeleiden van IZR-processen van de deelnemende cliënten) zal de gelegenheid bieden om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen op het gebied van:

 • theorie en werkwijze van de IZR-methode waaronder het methodisch handelen, de begeleidersattitude en begeleidersvaardigheden
 • meergenerationele psychotraumatologie
 • trauma en traumaverwerking
 • (getraumatiseerde) hechting
 • IoPT van dr. Franz Ruppert

Doelgroep

Deze module van vierenhalve dag is bestemd voor begeleiders die:

 • bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3, Jaartraining 1 en Leertherapie hebben gevolgd
 • of op een andere aantoonbare wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert, (vooraf overleg over je deelname is noodzakelijk, dus neem in dat geval contact met ons op!).
 • inmiddels zelf ervaring hebben met het begeleiden van IZR-processen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van het verlangen’.
 • hun begeleidersvaardigheden m.b.t. deze methode verder willen verfijnen, verdiepen en aanscherpen.
 • openstaan voor feedback van collega’s en een diepgaande wijze van samen leren.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3B
 • Jaartraining 1
 • Leertherapie

Let op: Je bent van harte welkom als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Twee levels van deelname

Je kunt je inschrijven als ‘actieve begeleider’ of als ‘mee-lerende begeleider’. Als actieve begeleider breng je twee keer (in ieder blok een keer) een cliënt mee, deze begeleid je in de groep, de overige groepsleden fungeren als resonantiepersonen. Als ‘mee-lerende begeleider’ breng je niet zelf een cliënt mee en begeleid je geen resonantieprocessen. Je bent wel beschikbaar als resonantiepersoon en ook neem je actief deel aan de feedbackrondes. Dus schrijf jezelf in voor het level dat bij je past.

Programma

In een vaste groep van maximaal 14 deelnemers doorlopen we het volgende programma:

 1. Tijdens de eerste online ochtend bespreken we de organisatie, hoe het werken met en meebrengen van eigen cliënten gaat, het gemeenschappelijk werkkader, de benodigde voorbereidingen en twee inhoudelijke thema’s (feedback en persoonlijke leerdoelen van de begeleiders).
 2. In de volgende twee blokken van ieder twee dagen begeleiden de ‘actieve begeleiders’ ieder tweemaal een IZR-proces bij een cliënt (in ieder blok eemaal). De overige ‘actieve begeleiders’ en de ‘mee-lerende begeleiders’ -die zelf geen resonantieproces begeleiden- zijn beschikbaar als resonantiepersonen, observeren, maken aantekeningen en geven na afloop feedback aan de begeleider.
 3. De cliënten zijn alleen aanwezig tijdens hun eigen resonantieproces. Na afloop van het IZR-proces is er een korte pauze, waarin we afscheid nemen van de cliënt. De nabespreking van het proces en de feedback voor de begeleider vinden na afloop plaats, zonder de aanwezigheid van de cliënt.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elk IZR-proces dieper in te gaan op de methodiek en de door de begeleider gemaakte afwegingen en keuzes. Ook krijgt de begeleider feedback m.b.t. zijn eigen leerdoelen. De nabespreking vindt plaats in een sfeer van samen ontdekkend leren. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Jaartraining 1 hebben en inmiddels al praktijkervaring hebben met deze methode, kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Tijdens deze module heb je de gelegenheid tot:

 • het verfijnen, verdiepen en aanscherpen van je eigen begeleidersvaardigheden, met betrekking tot vooraf door jezelf gestelde doelen, door middel van
 • het begeleiden van 2 IZR-processen van 2 verschillende cliënten, waarop je feedback ontvangt van je collega’s m.b.t. je eigen leerdoelen en waar gewenst en van toepassing feedback op je mogelijke blinde vlekken als begeleider.
 • het uitbreiden van je kennis en ervaring m.b.t. deze methode en het verdiepen van je inzicht in voorkomende cliëntenproblematiek, vanuit de ervaring die je tijdens deze module opdoet met de volgende posities:
  • als resonantiepersoon in het proces van cliënten
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op de intrapsychische dynamiek van de cliënt, op het methodisch verloop van het begeleidingsproces en op het handelen van collega-begeleiders
  • als professioneel begeleider die een IZR-proces begeleidt en reflecteert op zijn eigen aanwezigheid en handelen als begeleider.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 en van de Jaartraining (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties (w.o. de diverse boeken van Franz Ruppert)
 • Vivian Broughton – Trauma en Identiteit (Eeserveen 2023)

Heel de vrouw (parallelmodule)

Specialisatie-opleiding voor IZR-hulpverlening aan volwassen vrouwen met seksueel trauma.

Verdere informatie

Deze tiendaagse opleiding geeft jou – vrouwelijke hulpverlener die opgeleid is tot IZR-practitioner – de gelegenheid je te specialiseren in het werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, opgegroeid zijn bij seksueel getraumatiseerde ouders, die ingrijpende medische behandelingen (inclusief bevallingen) moesten ondergaan waardoor hun seksualiteit werd geschonden, die blootgesteld zijn geweest aan opvoedingspraktijken die hen beperkten in hun seksuele ontwikkeling. De opleiding stimuleert de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitude en methodische interventies t.b.v. het werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen en het toepassen van de IZR-methode speciaal voor deze doelgroep.

Doel van deze specialisatie-opleiding

Na het succesvol voltooien van deze opleiding:

 • ben je toegerust om in individuele setting te werken met vrouwen met een seksueel trauma met behulp van de IZR-methode.
 • ben je in staat om een eigen meerdaagse workshop over dit thema gebaseerd op de IZR-methode te ontwikkelen en te geven aan een kleine groep vrouwen met seksueel trauma.
 • beschikt je over de kennis, vaardigheden, attitude en methodische interventies om zowel met de cliënt te kunnen werken, als met collega’s te kunnen reflecteren op thema’s die samenhangen met seksueel misbruik waarbij gebruik gemaakt wordt van de IZR-methode.
 • heb je in voldoende mate de eigen seksuele ontwikkeling en ervaringen verkend en verwerkt om met deze specifieke doelgroep te werken en heb je een open reflecterende houding waardoor eigen thema’s die getriggerd worden in werk met cliënten ingebracht worden in het collegiale overleg.

Waarom deze opleiding

Ons werk met seksueel getraumatiseerde vrouwen liet ons het volgende zien: veel vaker dan wordt gedacht zoeken deze vrouwen soms jarenlang naar een veilige, stabiele, behoedzame en vooral nìet bange therapeut die hen helpt om hun ervaringen te verwerken en de langdurige gevolgen daarvan te laten stoppen. Velen van hen verlangen zichzelf op de diepe laag waar dit trauma in hen ligt opgeslagen eindelijk te bevrijden van een aanwezige last of geheim. De openleggende IZR-methode blijkt daarvoor bijzonder geschikt. Er is dan ook veel belangstelling voor onze training Geschonden seksualiteit – gezonde seksualiteit die vanaf het moment dat we daar in 2018 mee begonnen steevast wachtlijsten kent. Met deze opleiding beogen we dat er verspreid door het land steeds meer plaatsen komen waar vrouwen begeleiding kunnen vinden om zichzelf met behulp van deze methode te helen na seksueel trauma.

Inhoud

Het werken met een zo kwetsbaar onderwerp als seksueel trauma bij vrouwen vraagt inhoudelijke deskundigheid van de begeleider. De volgende onderwerpen maken daarom deel uit van de training:

 • Hechting en intimiteit – de ontwikkeling van een gezond lichaams- en ik-besef
 • Gezond lichaams- en ik-besef als voorwaarde voor het ontwikkelen van een gezonde seksualiteit.
 • Vrouwelijke seksualiteit en het vrouwenlichaam
 • Trauma en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van de seksualiteit
 • Dader – slachtofferdynamieken en de herkenning daarvan m.b.t. seksueel trauma.
 • Angst, schuld en schaamte in relatie tot seksueel trauma
 • Ontkenning, zwijgen, geheimhouden, herkenning, erkenning
 • Contact met daders: verbreken – vermijden – herstellen?
 • Langdurige gevolgen van seksueel trauma voor overige levensgebieden, waaronder intieme relaties en het moederschap
 • Gevolgen voor volgende generaties (dochters en zonen, w.o. verbod op vrouwelijk gedrag, verbod op man worden)
 • Herstel van contact met het zelf, de eigen wijsheid, het lichaam, de vrouwelijkheid en de vrouwelijke seksualiteit
 • Herstel van waardigheid
 • Van overleven naar leven, van leven naar het leven vieren

Het werken met deze thema’s in groepen en in individueel werk vraagt van een begeleider bepaalde vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het vraagt ook dat de begeleider zelf deze thema’s in haar eigen leven heeft verkend. Daarom bestaat de opleiding voor een belangrijk gedeelte uit zelfreflectie, attitude- en vaardigheidstraining. Wie deelneemt aan deze training moet in figuurlijke zin zelf ook ‘met de billen bloot’.

Werkwijze

Tijdens de training vindt kennisoverdracht plaats door middel van inhoudelijke presentaties, het kijken naar en bespreken van fragmenten uit documentaires en films en literatuurstudie. Verwerking daarvan gebeurt door creatieve en schriftelijke opdrachten die de cursist zowel individueel als in peergroups uitvoert. Vaardigheden en attitude worden getraind door oefeningen in subgroepen en door resonantie-processen in de plenaire groep.

Ondersteuning tijdens de opleiding

Deelnemers kunnen lid worden van een besloten Facebookgroep, waar vragen over huiswerkopdrachten, ervaringen en literatuur- en documentairetips kunnen worden gedeeld, bedoeld om elkaar gedurende het opleidingsjaar support te geven. Tussen de opleidingsblokken in is het op deze manier gemakkelijk om met elkaar contact te blijven houden.
Waar deelnemers getriggered worden in eigen onverwerkt seksueel trauma kunnen zij extra individuele sessie’s nodig hebben om hun eigen trauma’s nader uit te werken met behulp van de aangeboden methode. Daarover kunnen deelnemers overleg plegen met de opleiders. Deze extra individuele sessies maken geen deel uit van de opleiding.

Tijdsinvestering

Dit is een intensieve opleiding, omdat je ook tussen de vijf opleidingsblokken in graag met literatuur, documentaires en opdrachten bezig zult willen zijn en het onderwerp bovendien thema’s bij jezelf kan triggeren. Deelnemers komen maandelijks tenminste één dagdeel samen in subgroepen om opdrachten uit te voeren en m.b.v. resonantie-processen aan hun eigen ontwikkeling te werken. Daarnaast is er wekelijks ongeveer 4 uur nodig voor literatuurstudie en het uitwerken van opdrachten.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vrouwen die graag op een diepere laag willen leren werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen. Deelnemers dienen ten minste de IZR-basismodules Breek de Stilte 1, 2A, 2B, 3A, 3B en 3C (13 dagen) te hebben gevolgd bij Interakt.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A
 • Breek de stilte 3B
 • Breek de stilte 3C

Belangstellenden die elders een volledige opleiding IoPT hebben afgerond kunnen contact opnemen voor een gesprek waarin verkend wordt of de vooropleiding voldoende aansluit bij de opleiding Heel de vrouw.

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Trainers

Margriet Wentink en Annemieke Vermeire.

Certificatie

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij:

 • 100% aanwezigheid, blijkend uit een presentielijst
 • voltooiing van (huiswerk)opdrachten, blijkend uit de ingeleverde opdrachten
 • aantoonbare deelname aan oefengroepen, blijkend uit een presentielijst
 • literatuurstudie, blijkend uit (huiswerk)opdrachten,
 • voldoende integratie van de in de opleiding aangeboden stof, blijkend uit deelname aan alle activiteiten tijdens het evaluatie- en integratieblok

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 60 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 17,9 EC’s

Support na de opleiding

Deelnemers die na de succesvolle voltooiing van de opleiding zelf groepen gaan aanbieden elders in het land, kunnen rekenen op de support van de opleiders. In welke vorm dat zal zijn zal gedurende het opleidingsjaar afgestemd worden met de cursisten, afhankelijk van de behoefte.

Verplichte literatuur

 • Judith Herman Lewis – Trauma en Herstel
 • Franz Ruppert – Liefde, lust en trauma
 • Agnes Minnen – Verlamd door Angst

Een uitgebreidere lijst met aanbevolen literatuur, artikelen en documentaires wordt tijdens de opleiding uitgereikt.

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.