In onze Opleidingsmodules maak je je de theorie, vaardigheden en innerlijke houding eigen, die nodig zijn om Interactieve Zelf-Resonantieprocessen te kunnen begeleiden en te kunnen gebruiken als traumaverwerkingsmethode.

Doel van de opleidingsmodules is dat je bij het uitoefenen van jouw beroep in staat bent om deze werkwijze te gebruiken in je eigen werksituatie met andere mensen.

Basisopleiding

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. (Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.)

De verschillende modules volgen elkaar op en je kunt deelnemen aan een volgende module als je de vorige hebt afgerond. Met uitzondering van de parallelmodules: die kun je na de hieronder aangegeven module en naast de volgende modules volgen.

Vervolgopleiding

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. (bijvoorbeeld onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaart etc.)

Je kunt deelnemen aan de vervolgopleiding als je de modules van de basisopleiding hebt afgerond. De verschillende modules volgen elkaar op en je kunt deelnemen aan een volgende module als je de vorige hebt afgerond. Met uitzondering van de parallelmodule: die kun je naast de jaartrainingen volgen.

Specials

Specials zijn inspirerende seminars, lezingen en workshops rond bepaalde thema’s en /of met interessante gasttrainers, waaraan je je hart kunt ophalen en je hoofd kunt scherpen.

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep.

Magazine overLEVEN