Interakt heeft een professioneel netwerk opgezet waarbij IZR-practitioners zich kunnen aansluiten, met als doel:

 1. Het bevorderen van samenwerking, collegiale consultatie, inspiratie en deskundigheidsontwikkeling van alle IZR-practitioners in Nederland en België
 2. Het bevorderen van de bekendheid van de IZR-methode in Nederland en België;
 3. De vindbaarheid bevorderen ten behoeve van individuele cliënten die zich middels IZR (Interactieve Zelf-Resonantie) willen ontwikkelen en een IZR-practitioner zoeken in hun regio en/of met een bepaalde specialisatie;
 4. Het bevorderen van permanente professionele ontwikkeling.

IZROm de gezamenlijke promotie van onze methode te ondersteunen, hebben we een IZR-beeldmerk laten ontwikkelen. Het beeldmerk is geregistreerd binnen de Benelux, waardoor het beschermd is tegen gebruik door anderen dan de toegelaten deelnemers aan het IZR-netwerk.

Het netwerk staat open voor IZR-practitioners die aan een aantal eisen voldoen op het gebied van opleiding en professionaliteit én die bereid zijn om blijvend te investeren in kennis en ervaring m.b.t. de IZR-methode.

Dienstenpakket IZR-netwerk

Voor deelnemers aan het IZR-netwerk geldt voor het jaar 2023 het volgende dienstenpakket:

 1. Opname in het practitioners-overzicht op de IZR-netwerk-website izr-methode.nl ten behoeve van vindbaarheid bij hulpvragen van cliënten die behoefte hebben aan:
  • individuele IZR;
  • IZR voor partnerrelaties;
  • IZR voor ouders en kind(eren) / jongeren;
  • individuele e-IZR.

  De volgende gegevens worden weergegeven in het practitioners-overzicht:

  • naam van opgeleide IZR-practitioner(s*);
  • specialismen van opgeleide IZR-practitioner(s*);
  • speciale e-IZR-vermelding (indien online IZR-begeleiding aangeboden wordt);
  • naam organisatie;
  • praktijkadres;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • website-adres.

  * bij meer dan één IZR-practitioner binnen een organisatie geldt een tarief-korting voor elke IZR-practitioner ná de eerste.

 2. Brochure IZR-methode voor je eigen praktijk – 500 stuks per praktijk, tegen kostprijs bijbestellen mogelijk – met opdruk van de volgende gegevens:
  • logo organisatie;
  • naam organisatie;
  • praktijkadres;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • website-adres.
 3. 10 online IZR-netwerkavonden per jaar, exclusief toegankelijk voor IZR-practitioners die aangesloten zijn bij het netwerk (ten minste 70% deelname aanbevolen).
 4. Live netwerkdagdeel per jaar m.b.t. nieuwe inzichten en plannen m.b.t. ontwikkeling van IZR (deelname sterk aanbevolen). Datum: 1 juli 2023 (ochtend).
 5. Live professionaliseringsdagdeel, met verschillende workshops verzorgd door netwerk-collega’s voor netwerk-collega’s. Thema: seksueel trauma. Datum 1 juli 2023 (middag)
 6. 2 live supervisiemiddagen per jaar, keuze uit 6 data.
 7. Toegang tot de besloten Facebookpagina van het IZR-netwerk, waar de bij het netwerk aangesloten IZR-practitioners contact met elkaar kunnen onderhouden en ervaringen kunnen uitwisselen.

De organische opbouw van het netwerk brengt met zich mee dat het dienstenpakket zich in de loop der tijd op basis van wensen en ervaringen verder zal ontwikkelen.

Voorwaarden deelname IZR-netwerk

Vanwege de nagestreefde kwaliteit verwachten we dat de aangesloten IZR-practitioners aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Deelname is persoonsgebonden.
 2. De aangesloten IZR-practitioner heeft een afgeronde beroepsopleiding als therapeut of coach.
 3. De aangesloten IZR-practitioner is in het bezit van de certificaten:
  • Breek de stilte 1, 2A en B en 3A, B en C;
  • Interactieve zelf-resonantieprocessen in de individuele begeleiding (parallelmodule, v/h Spiegeltje, spiegeltje);
  • Leertherapie (parallelmodule);
  • Jaartraining 1.
 4. De aangesloten IZR-practitioner heeft reeds een praktijk of bevindt zich in het eerste opstartjaar.
 5. De aangesloten IZR-practitioner heeft een up-to-date praktijkwebsite waarin ten minste zijn/worden opgenomen:
  • informatie over de IZR-methode;
  • IZR-logo;
  • informatie over waar deelnemer de IZR-opleiding heeft genoten;
  • link (terug) naar de IZR website / het practitioners-overzicht.
 6. De aangesloten IZR-practitioner is door Interakt toegelaten tot het netwerk.
 7. De aangesloten IZR-practitioner neemt zo veel mogelijk deel aan de aanbevolen professionaliseringsactiviteiten, hierboven genoemd onder Dienstenpakket IZR-netwerk punt 3 t/m 6.
 8. Deelnemer voldoet jaarlijks tijdig de IZR-netwerkbijdrage.
 9. Opzegging van deelname aan het IZR-netwerk is uitsluitend mogelijk per 31 december van ieder jaar, met inachtname van een opzegtermijn van 1 maand.
 10. Toetreding tot het netwerk is jaarlijks per 1 januari en per 1 juli mogelijk. In dat laatste geval is de deelnemer voor dat betreffende kalenderjaar de helft van het deelnemersgeld verschuldigd.

Met je deelname aan het netwerk, of de aanvraag daartoe, stem je in met deze voorwaarden en verplicht je je ertoe deze zonder voorbehoud na te komen.

Kosten IZR-netwerk

De bijdrage bedraagt vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024 (geen btw van toepassing):

 • 350 euro voor de eerste IZR-practitioner binnen een organisatie;
 • 295 euro voor iedere volgende IZR-practitioner binnen een organisatie.

Wil jij je ook aansluiten bij het IZR-netwerk?

Als je je wilt aansluiten bij het IZR-netwerk, en je voldoet aan de voorwaarden 2 t/m 5 en bent bereid om aan de voorwaarden 7 t/m 9 te gaan voldoen:

 • Vul dan het online aanmeldformulier in.
 • Je aanmelding wordt door ons gecheckt op de verplichte voorwaarden.
 • Je ontvangt bericht over toelating tot het IZR-netwerk.
 • Je ontvangt de overeenkomst waarmee je toetreden tot het IZR-netwerk wordt geformaliseerd.
 • Je gegevens worden opgenomen in het doorverwijsoverzicht.
 • Vervolgens ontvang je de uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.