5 april 2023 10:00 - 6 april 2023 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding (deel 1) • vanaf 5-4-2023

 2.250,00

Data en tijden

Blok 1: 5 en 6 april
Blok 2: 2 en 3 mei
Blok 3: 7 en 8 juni

10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 9.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

 2.250,00
Het bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een overzichtelijke opleidingsmap met daarin achtergrondinformatie en de beschrijving van activiteiten

Trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

Beschrijving

Deze zesdaagse IZR-specialisatie geeft jou de gelegenheid je te specialiseren in het begeleiden van paren die aan hun relatie willen werken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om paren bij wie de liefdesrelatie in een impasse is geraakt, waar onenigheid is over opvoeding van de kinderen, waar een van beide of beide partners twijfelen aan het voortzetten van de relatie, of waar oud zeer de relatie verstoort, waardoor er keer op keer (dezelfde) conflicten ontstaan. Ook financiële problemen, ziekte, verlies, een naderend levenseinde, kinderloosheid, het omgaan met een lastige levensfase en stagnaties in de intieme en seksuele relatie kunnen redenen zijn voor paren om in relatietherapie te gaan. De opleiding stimuleert de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitude en methodische interventies t.b.v. het werken met paren en het inzetten van de IZR-methode speciaal voor deze doelgroep.

Doel van deze specialisatie-opleiding

Na het succesvol voltooien van (deel I) van deze opleiding:

 • ben je toegerust om in individuele setting te werken met paren met behulp van de IZR-methode.
 • beschik je over de basiskennis, -vaardigheden, -attitude en methodische basisinterventies om zowel met paren te kunnen werken, als met collega’s te kunnen reflecteren op thema’s samenhangend met de partnerrelatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de IZR-methode.
 • heb je in voldoende mate de eigen ervaringen op het gebied van partnerrelaties verkend en verwerkt om met deze specifieke doelgroep te werken en heb je een open reflecterende houding waardoor je eigen thema’s die getriggerd worden in het werk met cliënten inbrengt in het collegiale overleg.

Afbakening doelstelling

Thema’s als

 • complexe conflictueuze relaties,
 • complexe vechtscheidingen en
 • oudervervreemding

worden in de vervolgopleiding (deel II) aangeboden. Deze staat gepland voor begin 2024. Informatie daarover wordt de deelnemers aan het eind van deel I verstrekt.

Waarom deze opleiding

Ons werk met paren liet ons het volgende zien: veel vaker dan wordt gedacht blijft relatiebegeleiding beperkt tot begeleiding van gedrag en communicatie. Terwijl er vrijwel altijd dieperliggende oorzaken zijn waardoor paren elkaar niet (meer) verstaan, verwijdering ervaren en over en weer de kwetsuren zich opstapelen. De oorsprong van deze patronen ligt dikwijls in de vroege hechtingspatronen en vroege traumatiseringen. Deze dieperliggende patronen kunnen bij uitstek inzichtelijk gemaakt worden met behulp van de IZR-methode. Daar als begeleider op een veilige en effectieve manier mee werken is een kunst. Daarvoor is grondige kennis van en ervaring met de methode nodig, maar evenzeer kennis over dynamieken in partnerrelaties.

Inhoud

Het werken met de intimiteit, kwetsbaarheid en krachten binnen een partnerrelatie vraagt inhoudelijke en methodische deskundigheid van de begeleider. De volgende onderwerpen maken daarom deel uit van de training:

 • Het inzetten van de IZR – methode in relatietherapie
 • Hechting, hechtingsstijlen en intimiteitsontwikkeling
 • Hechtingsstijlen en de dynamiek in partnerrelaties
 • Trauma en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling, intimiteitsontwikkeling, relatiedynamiek
 • Triggers, verborgen pijn en de partnerrelatie
 • Ontwikkeling in de partnerrelatie: van de romantische fase naar de volwassen relatie
 • Partnerrelatie en kinderen
 • Partnerrelatie en ouder wordende ouders / mantelzorg
 • Van overleven naar leven, van leven naar het leven vieren

Het werken met deze thema’s vraagt van een begeleider naast bepaalde vaardigheden ook persoonlijke ontwikkeling. Het veronderstelt dat de begeleider zelf deze thema’s in zijn /haar eigen leven heeft verkend. Daarom bestaat de opleiding voor een belangrijk gedeelte uit zelfreflectie, attitude- en vaardigheidstraining. Wie deelneemt aan deze training moet in figuurlijke zin zelf ook ‘met de billen bloot’.

Werkwijze

Tijdens de training vindt kennisoverdracht plaats door middel van inhoudelijke presentaties, het kijken naar en bespreken van fragmenten uit documentaires, films en literatuurstudie. Verwerking daarvan gebeurt door creatieve en schriftelijke opdrachten die de cursist zowel individueel als in peergroups uitvoert. Vaardigheden en attitude worden getraind door oefeningen in subgroepen en door resonantie-processen in de plenaire groep.

Ondersteuning tijdens de opleiding

Deelnemers kunnen lid worden van een besloten Facebookgroep, waar vragen over huiswerkopdrachten, ervaringen en literatuur- en documentairetips kunnen worden gedeeld, bedoeld om elkaar gedurende het opleidingstraject en daarna support te geven. Tussen de opleidingsblokken in is het op deze manier gemakkelijk om met elkaar contact te blijven houden.
Waar deelnemers getriggerd worden in eigen onverwerkt thema’s m.b.t. partnerrelaties kunnen zij extra individuele sessies nodig hebben om hun eigen thema’s nader uit te werken met behulp van de aangeboden methode. Daarover kunnen deelnemers overleg plegen met de opleiders. Deze extra individuele sessies maken geen deel uit van de opleiding.

Tijdsinvestering

Dit is een intensieve opleiding, omdat je ook tussen de drie opleidingsblokken in graag met literatuur, documentaires en opdrachten bezig zult willen zijn en het onderwerp bovendien thema’s bij jezelf kan triggeren. Deelnemers komen maandelijks tenminste twee dagdelen samen in subgroepen om opdrachten uit te voeren en m.b.v. resonantie-processen aan hun eigen ontwikkeling te werken. Daarnaast is er wekelijks ongeveer 4 uur nodig voor literatuurstudie en het uitwerken van opdrachten.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor IZR-practitioners die graag op een diepere laag willen leren werken met paren. Deelnemers dienen ten minste de IZR-basismodules Breek de Stilte 1, 2A, 2B, 3A, 3B en 3C (13 dagen), de module IZR in de individuele begeleiding (2 dagen) te hebben gevolgd bij Interakt en deel te hebben genomen aan een Leertherapietraject (9 middagen).

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A
 • Breek de stilte 3B
 • Breek de stilte 3C
 • IZR in de individuele begeleiding
 • Leertherapie

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding (deel 1) • vanaf 5-4-2023

Trainers

Margriet Wentink en Annemieke Vermeire.

Certificatie

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij:

 • 100% aanwezigheid, blijkend uit een presentielijst
 • voltooiing van (huiswerk)opdrachten, blijkend uit de ingeleverde opdrachten
 • aantoonbare deelname aan oefengroepen, blijkend uit een presentielijst
 • literatuurstudie, blijkend uit (huiswerk)opdrachten
 • voldoende integratie van de in de opleiding aangeboden stof, blijkend uit deelname aan alle activiteiten tijdens de laatste middag (evaluatie- en integratiemiddag)

Support na de opleiding

Deelnemers die na de succesvolle voltooiing van de opleiding zelf paren gaan begeleiden kunnen rekenen op de support van de opleiders. In welke vorm dat zal zijn zal gedurende het opleidingstraject afgestemd worden met de cursisten, afhankelijk van de behoefte. Te denken valt daarbij aan supervisiemiddagen, collegiale consultaties etc. Deze extra ondersteuning valt qua kosten en tijdsbesteding buiten de hier omschreven opleidingsomvang.

Verplichte literatuur

 • Harville Hendrix – Krijg de liefde die je wilt
 • Diana Poole Heller – De kracht van gehechtheid
 • Franz Ruppert – Liefde, lust en trauma

Een uitgebreidere lijst met aanbevolen literatuur, artikelen en documentaires wordt tijdens de opleiding uitgereikt.

Accreditatie

 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 6,9 EC’s
Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding (deel 1) • vanaf 5-4-2023
Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding (deel 1) • vanaf 5-4-2023

Alle op dit moment ingeplande data voor Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.
Zesdaagse specialisatie IZR in relatiebegeleiding (deel 1) • vanaf 5-4-2023