14 februari 2023 10:00 - 16 februari 2023 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Breek de stilte 3B • 14 t/m 16-2-2023

 885,00

Begeleiden van IZR-processen

Deze module vormt samen met Breek de stilte 3A en 3C de gehele Breek de stilte 3-module van in totaal 5 dagen.

Data en tijden

Dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 februari
10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 09.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 885,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water, lunches

Accreditatie

 • NBVH – 18 punten
 • SKB – 2,9 EC’s
 • FVB – 36 punten

Trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

In deze training oefen je begeleidersvaardigheden en interventies voor het begeleiden van interactieve zelf-resonantieprocessen. Aan bod komen:

 • Het creëren van een veilige setting en werkkader.
 • Cliënt, ondersteunen en bevorderen van de autonomie van je cliënt.
 • Het ‘window of tolerance’ het herkennen en het omgaan met hypo- en hyperarrousal.
 • Begeleidersvaardigheden: afstemming, neutraal waarnemen, op gepaste wijze uitnodigen en ondersteunen, terughouden en begrenzen, exposure in het tempo van je cliënt, mentaliseren, emotieregulatie van jezelf en je cliënt.
 • Interventies gericht op ontwikkelen en ondersteunen van het gezonde deel, ontmaskering van overlevingsdelen, ontmoeten van het traumadeel.
 • De relatie tussen cliënt – begeleider/therapeut – deelnemersgroep.
 • Theorie en praktijk van het diepgaand bevragen, onderbouwen van je waarnemingen en conclusies en het geven van feedback in de professionele uitwisseling met collega’s.
 • Eigen persoonlijke en professionele leerdoelen.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Breek de stilte 3B • 14 t/m 16-2-2023

Programma

In een sfeer van ‘gezamenlijk leren en ontwikkelen’ wordt door middel van een intensief roulatiesysteem in wisselende groepen geoefend met het begeleiden van een interactief zelf-resonantieproces.
Iedere deelnemer participeert actief door:

 • Eénmaal een interactief zelf-resonantieproces van een andere deelnemer te begeleiden en
 • eenmaal zelf als cliënt met een eigen vraag / verlangen te werken.
 • Actief deel te nemen als resonantie-persoon tijdens de processen van anderen.
 • Feedback te geven n.a.v. de leerdoelen van andere begeleiders en hen te bevragen op hun methodisch handelen

Tijdens de feedbackrondes en tijdens de begeleidingsactiviteiten observeren de trainers in welke mate de bestudeerde literatuur door de deelnemers is geïntegreerd. Waar relevant zal worden doorgevraagd en zullen aanvullende suggesties worden gegeven m.b.t. literatuurstudie.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Heb je ervaring als begeleider, observator, resonantie-persoon, en feedbackgever, met het observeren, benoemen en duiden van verschijnselen, het onderbouwen van je conclusies, en het begrijpen van dynamieken, logische verbanden en traumaverschijnselen in de resonantieprocessen.
 • Heb je ervaren waar je sterke punten liggen en heb je zicht op waar je jezelf eventueel nog verder kunt ontwikkelen.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert – Bevrijding van trauma, angst en onmacht (Eeserveen 2012)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 18 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,9 EC’s
 • Register Vaktherapie, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB – 36 punten
Breek de stilte 3B • 14 t/m 16-2-2023
Breek de stilte 3B • 14 t/m 16-2-2023

Alle op dit moment ingeplande data voor Breek de stilte 3B

 • Breek de stilte 3B 4 februari 2025 10:00 - 6 februari 2025 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
Breek de stilte 3B • 14 t/m 16-2-2023