7 november 2023 10:00 - 8 november 2023 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Breek de stilte 2B • 7 en 8-11-2023

 650,00

Complex trauma en dader-slachtoffer dynamiek

Deze module vormt samen met Breek de stilte 2A de gehele Breek de stilte 2-module van in totaal 5 dagen.

Data en tijden

Dinsdag 7 en woensdag 8 november
10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 09.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 650,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water, lunches

Accreditatie

 • NBVH – aangevraagd
 • SKB – 2,0 EC’s

Trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorieën: ,

Beschrijving

Inhoud

Vroege traumatisering waarbij een kind emotionele en lichamelijke verwaarlozing, psychisch, fysiek of seksueel geweld heeft ervaren en de diepe sporen die dit tot ver in de volwassenheid nalaat, staan in deze module centraal. Voortbouwend op het gehechtheidstrauma uit module Breek de stilte 2A gaan we in deze module in op de complexiteit van de hevige traumagevoelens, de verwarring over het zelf, de ander en de wereld, de zeer geavanceerde en grote diversiteit aan overlevingsstrategieën in een persoon. De effectiviteit van de hulpverlening aan deze mensen valt of staat met of de hulpverlener werkelijk begrijpt wat deze complexiteit inhoudt. Daarbij speelt het kunnen doorzien van wat genoemd wordt de dader-slachtofferdynamiek een grote rol. We besteden daarom binnen de module Breek de stilte 2 in dit deel 2B drie afzonderlijke dagen aan deze thematiek. Aan bod komen:

 • Definitie, kenmerken en gevolgen van geweld (psychisch, emotioneel, fysiek en seksueel) en verwaarlozing, benaderd vanuit het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert.
 • De voor dit type trauma typerende innerlijke dader-slachtofferdynamiek waarnemen, verwoorden en duiden.
 • Gevolgen van vroege geweldservaringen en verwaarlozing voor het dagelijks leven van getraumatiseerde volwassenen en hoe daarmee om te gaan binnen de IZR-methode.
 • Verschijnselen en dynamieken die zichtbaar worden tijdens de Interactieve Zelf-Resonantieprocessen herkennen, begrijpen, verwoorden en duiden.
 • Het bevorderen van de drie O’s: het ontwikkelen van gezonde delen, ontmaskeren van overlevingsdelen en ontmoeten van traumadelen tijdens het Interactieve Zelf-Resonantieproces.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Breek de stilte 2B • 7 en 8-11-2023

Programma

 • Dag 1: slachtofferdynamiek
 • Dag 2: daderdynamiek
 • Dag 3: herstel en verzoening voorbij de dader-slachtofferdynamiek

Kernachtige theoriegedeelten worden afgewisseld met illustratieve filmpjes en praktische oefeningen die plenair, individueel en in subgroepen worden uitgevoerd. Het gebruik van de methode wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, onderbouwd en geoefend. Op laagdrempelige wijze vindt aan het eind van de training een activiteit plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Heb je kennis met betrekking tot de gevolgen van geweld en verwaarlozing, dader- slachtofferdynamiek en complexe intrapsychische structuren bij volwassenen die als kind verwaarlozing en geweld ervaren hebben.
 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen, de verschijnselen die in het Interactieve Zelf-Resonantieproces waarneembaar zijn en de gevolgen van complexe traumatisering.
 • Ken je de belangrijkste dynamieken die het dagelijks leven van mensen na complexe traumatisering – soms op een verborgen manier- complex kunnen maken.
 • Weet je wat er nodig is om natuurlijk herstel bij complexe traumatisering te bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Kun je de basistheorie m.b.t. complexe traumatisering die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ervaren hoe Interactieve Zelf-Resonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, de dader-slachtofferdynamiek kan tonen en helderheid kan scheppen in de soms complexe vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert – Wie ben ik in een getraumatiseerde en traumatiserende samenleving? (Eeserveen 2021)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – aangevraagd
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,0 EC’s
Breek de stilte 2B • 7 en 8-11-2023
Breek de stilte 2B • 7 en 8-11-2023

Alle op dit moment ingeplande data voor Breek de stilte 2B

 • Breek de stilte 2B 2 december 2024 10:00 - 4 december 2024 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
Breek de stilte 2B • 7 en 8-11-2023