13 januari 2020 10:00 - 12:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020 • actieve begeleider

 799,00

Zeer intensieve training voor begeleiders van interactieve zelf-resonantieprocessen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het therapeutisch handelen binnen deze methode.

 

Voor ‘actieve’ begeleider die tweemaal actief een interactief zelf-resonantieproces begeleidt

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 795,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water en lunch (tijdens de twee blokken van twee dagen).
Op de voorbereidende ochtend wordt geen lunch verzorgd.

Trainers

Margriet Wentink en co-trainer(s)

Volgeboekt

Had je graag willen deelnemen aan deze activiteit? Meld je dan aan voor onze wachtlijst, want het kan voorkomen dat een inschrijving wordt geannuleerd.
Wij nemen dan contact met je op zodra er een plaats voor je vrijkomt.
De wachtlijst geldt alleen voor deze activiteit op deze datum.
Kijk onderaan deze pagina of deze activiteit nog vaker staat ingepland en of daar wellicht nog plaats is.
Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan brengen we je op de hoogte van een volgende gelegenheid.
Categorie:

Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020 • mee-lerende begeleider

 654,00

Zeer intensieve training voor begeleiders van interactieve zelf-resonantieprocessen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het therapeutisch handelen binnen deze methode.

 

Voor ‘mee-lerende’ begeleider, die zelf geen interactief zelf-resonantieproces begeleidt

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 650,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water en lunch (tijdens de twee blokken van twee dagen).
Op de voorbereidende ochtend wordt geen lunch verzorgd.

Trainers

Margriet Wentink en co-trainer(s)

>> verdere informatie >>

Volgeboekt

Had je graag willen deelnemen aan deze activiteit? Meld je dan aan voor onze wachtlijst, want het kan voorkomen dat een inschrijving wordt geannuleerd.
Wij nemen dan contact met je op zodra er een plaats voor je vrijkomt.
De wachtlijst geldt alleen voor deze activiteit op deze datum.
Kijk onderaan deze pagina of deze activiteit nog vaker staat ingepland en of daar wellicht nog plaats is.
Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan brengen we je op de hoogte van een volgende gelegenheid.
Categorie:

Beschrijving

Data en tijden

Voorbereidende bijeenkomst: maandagochtend 13 januari 10.00 – 12.30 uur:
de werkwijze, het formuleren van je persoonlijke leerdoelen, het geven en ontvangen van feedback, de organisatie en voorbereiding van het werken met cliënten tijdens module 1 en 2. Deze organisatorische en voorbereidende activiteit doen we van tevoren zodat dit op de trainingsdagen geen tijd kost en vloeiend verloopt.
Ontvangst vanaf 9.30 uur
Blok 1: maandag 17 en dinsdag 18 februari, 9.30 – 18.00 uur (let op: aanvang 9.30 uur!)
Ontvangst vanaf 9.00 uur
Blok 2: maandag 16 en dinsdag 17 maart, 9.30 – 18.00 uur (let op: aanvang 9.30 uur!)
Ontvangst vanaf 9.00 uur

Inhoud

De inhoud van deze module staat niet vast, maar wordt gevormd aan de hand van de professionele doelen van de deelnemende begeleiders en de thema’s die achter de vragen van deelnemende cliënten schuil gaan. Het praktische werk (interactieve zelf-resonantieprocessen van de deelnemende cliënten) zal de gelegenheid bieden om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen op het gebied van:

 • theorie en werkwijze bij de methode interactieve zelf-resonantie, waaronder het methodisch handelen, de begeleidersattitude en begeleidersvaardigheden,
 • meergenerationele psychotraumatologie,
 • trauma en traumaverwerking,
 • (getraumatiseerde) hechting,
 • IoPT van dr. Franz Ruppert

Doelgroep

Deze module van vier en halve dag is bestemd voor begeleiders die bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3 en Jaartraining 1 hebben gevolgd (of op een andere wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert), die inmiddels zelf ervaring hebben met het begeleiden van interactieve zelf- resoanntieprocessen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van het en hun begeleidersvaardigheden m.b.t. deze methode verder willen verfijnen, verdiepen en aanscherpen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2
 • Breek de stilte 3
 • Jaartraining 1

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020 • mee-lerende begeleider

Programma

In een vaste groep van maximaal 12 deelnemers doorlopen we het volgende programma: Tijdens de eerste ochtend bespreken we de organisatie, het gemeenschappelijk werkkader, de benodigde voorbereidingen en twee inhoudelijke thema’s (feedback en persoonlijke leerdoelen van de begeleiders) In de volgende twee blokken van ieder twee dagen begeleiden zes ‘actieve’ begeleiders ieder tweemaal een interactief zelf-resonantieproces bij een cliënt (in ieder blok éénmaal). De overige vijf ‘actieve begeleiders’ en de zes zogenaamde ‘mee-lerende’ opstellingsbegeleiders -die zelf geen opstelling begeleiden- zijn beschikbaar als resonantiepersonen, observeren, maken aantekeningen en geven na afloop feedback aan de begeleider.

 • De werkwijze, organisatie, en voorbereidingen worden doorgesproken in een aparte voorbereidende bijeenkomst van een halve dag.
 • Er wordt gewerkt met cliënten die in onderling overleg door de deelnemers of door Interakt worden uitgenodigd.
 • De cliënten zijn alleen aanwezig tijdens hun eigen resonantieproces. De nabespreking van het proces en de feedback voor de begeleider vinden na afloop plaats, zonder de aanwezigheid van de cliënt.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elke opstelling dieper in te gaan op de methodiek en de door de begeleider gemaakte afwegingen en keuzes. Ook krijgt de begeleider feedback m.b.t. zijn eigen leerdoelen. De nabespreking vindt plaats in een sfeer van samen ontdekkend leren. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Jaartraining 1 hebben en inmiddels al praktijkervaring hebben met deze methode, kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Tijdens de module Voortgezette begeleidersvaardigheden heb je de gelegenheid tot:

 • Het verfijnen, verdiepen en aanscherpen van je eigen begeleidersvaardigheden, met betrekking tot vooraf door jezelf gestelde doelen, door middel van
 • het begeleiden van 2 interactieve zelf-resonantieprocessen van 2 verschillende cliënten, waarop je feedback ontvangt van je collega’s m.b.t. je eigen leerdoelen en waar gewenst en van toepassing feedback op je mogelijke blinde vlekken als begeleider.
 • Het uitbreiden van je kennis en ervaring m.b.t. tot deze methode en het verdiepen van je inzicht in voorkomende clientenproblematiek, vanuit de ervaring die je tijdesn deze module opdoet met de volgende posities:
  • als resonantiepersoon in het proces van cliënten
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op het proces van de cliënt, op het verloop van het methodische proces en op het handelen van collega-begeleiders
  • als professioneel begeleider die een interactiefzelf-resonatieproces begeleidt en reflecteert op zijn eigen aanwezigheid en handelen als begeleider.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 en van de Jaartraining (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties
 • Franz Ruppert – IoPT: filmpjes en presentaties waarvan je een lijst wordt overhandigd tijdens de eerste ochtend.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.
Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020 • mee-lerende begeleider
Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020 • mee-lerende begeleider

Alle op dit moment ingeplande data voor Voortgezette begeleiders-vaardigheden

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.
Voortgezette begeleiders-vaardigheden • vanaf 13-1-2020