3 juni 2020 19:30 - 22:00 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Kennisreeks: Trauma – gevolgen en herstel • avond 6 • 3-6-2020

 75,00

De toenemende kennis over meergenerationeel-, vroegkinderlijk-, en prenataal trauma, kort en bondig in zes avonden | avond 6

Je reserveert op deze pagina alleen je deelname aan deze ene avond.
Je kunt de kennisreeks ook, met een aantrekkelijke korting, in z'n geheel boeken.

Datum en tijden

Woensdag 3 juni
19.30 – 22.00 uur
Deur open vanaf 19.15 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 75,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water

Trainers

Margriet Wentink

>> verdere informatie >>

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

Beschrijving

Anders dan toen we 13 jaar geleden begonnen ons te specialiseren in de traumaverwerkingsmethode van dr. Franz Ruppert, is er inmiddels veel goede traumaliteratuur en -onderzoek beschikbaar. Zowel in Amerika als in de Duitstalige landen staat meergenerationeel-, vroegkinderlijk-, en prenataal trauma in toenemende mate in de belangstelling. De toenemende kennis op dit gebied hebben we voor je samengevat en bieden we je kort en bondig aan in zes avonden.

Opzet

Elke avond bestaat uit een lezing m.b.v. een powerpointpresentatie. De theorie wordt zowel met behulp van sheets als met behulp van illustrerende videofragmenten aangeboden. Elke avond kent een eigen thema. De avonden vormen een geheel, maar kunnen desgewenst ook afzonderlijk gevolgd worden. Elke avond start met een 5-minuten flits waarin de inhoud van de vorige keer wordt samengevat. Vervolgens wordt de aansluiting gemaakt met het thema en de nieuwe stof van die avond. Je ontvangt per avond ter plaatse de handouts en een uitgebreid literatuuroverzicht met betrekking tot het thema van die avond. Let op: dit zijn kennisavonden en geen ervaringsavonden: er worden geen opstellingen of oefeningen gedaan.

Programma

19.15 uur Deur open
19.30 uur Aanvang Lezing I
20.30 uur Pauze, koffie / thee
20.45 uur Lezing II
21.45 uur Ruimte voor vragen
22.00 uur Sluiting formele gedeelte, gelegenheid informeel na te praten
22.45 uur Sluiting informele napraatgedeelte

Kennisreeks – 6 avonden met de volgende thema’s:

 1. Trauma – wat is het precies, welke gevolgen heeft het en waaruit bestaat herstel? Definities en modellen uit verschillende benaderingen en de gevolgen daarvan voor behandeling en herstel. Definities en de samenhang tussen verschillende verklaringsmodellen: neurobiologie – psychologie – (epi)genetica. Ook aan bod komen: stress, trauma en PTSS.
 2. IoPT van dr. Franz Ruppert (en de daarvan afgeleide interactieve zelfresonantie (IZR) in Nederland en België) in relatie tot gangbare traumabenaderingen. Belangrijke uitgangspunten, het driedelige traumamodel, de verschillende recent geformuleerde trauma categorieën van Ruppert en hoe verhouden deze zich tot gangbare trauma theorieën en trauma therapieën, waaronder het zgn 3 fasen model (Hermans, Van der Hart, Steele e.a.), psychomotore therapie (Ogden, Fisher), en het werk van Van der Kolk e.a.
 3. Complex trauma – Trauma en hechting. De gevolgen van prenataal en vroegkinderlijk trauma voor de intrapsychische organisatie van een mens en de gevolgen daarvan voor de identiteitsontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling.
 4. Meergenerationeel trauma. Trauma wordt doorgegeven van generatie op generatie. Dit gebeurt zowel transgenerationeel als intergenerationeel en een trauma in de ene generatie heeft daardoor gevolgen voor meerdere generaties. Hoe gaat dat in zijn werk, welke gevolgen heeft het, hoe valt deze wetmatigheid te doorbreken.
 5. Over daders en slachtoffers – Van slachtoffer tot dader en omgekeerd? Over de gevolgen van niet erkend trauma. Van slachtoffer zijn tot slachtofferhouding – van slachtofferhouding tot dader. Hoe valt die spiraal te doorbreken?
 6. Angst, schuld en schaamte als taboe en belemmering in de therapie. * Hoe kunnen we ze beter begrijpen en er mee werken.

* Je reserveert op deze pagina alleen je deelname aan deze ene avond.
Je kunt de kennisreeks ook, met een aantrekkelijke korting, in z’n geheel boeken.

Voor alle avonden geldt dat een meergenerationele benadering wordt gekozen, waarbij de theorie zowel elementen bevat uit gangbare zienswijzen als uit het gedachtengoed van dr. Franz Ruppert. Daarbij zullen soms uitdagende discussiepunten of tegenstellingen geformuleerd worden. Er zal tijdens deze avonden niet getracht worden deze op te lossen, enkel het scherpen van gedachten daarover, het signaleren en het aanzet geven tot reflectie en discussie is het doel.

Doelgroep

Therapeuten, leraren, coaches, artsen, psychologen, medewerkers van justitie en politie, leidinggevenden, pedagogen, medewerkers binnen de jeugdzorg, GGZ en algemene gezondheidszorg, die in hun werk te maken hebben met getraumatiseerde mensen.

Data

 1. Woensdag 22 januari
 2. Woensdag 19 februari
 3. Woensdag 11 maart
 4. Woensdag 8 april
 5. Woensdag 6 mei
 6. Woensdag 3 juni *

* Je reserveert op deze pagina alleen je deelname aan deze ene avond.
Je kunt de kennisreeks ook, met een aantrekkelijke korting, in z’n geheel boeken.

LET OP speciale annuleringsvoorwaarden

Avonden kunnen niet geannuleerd worden.
Wel is het mogelijk bij verhindering een plaatsvervanger jouw plaats in te laten nemen, mits dit uiterlijk vier uur voor aanvang van de betreffende avond schriftelijk aan het secretariaat van Interakt is meegedeeld.

Kennisreeks: Trauma – gevolgen en herstel • avond 6 • 3-6-2020

Alle op dit moment ingeplande data voor Kennisreeks: Trauma - gevolgen en herstel

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.
Kennisreeks: Trauma – gevolgen en herstel – avond 6 • 3-6-2020