13 juni 2020 10:00 - 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Kanker en trauma – is er een relatie? • 13-6-2020 • eigen resonantieproces

 225,00

Als het K–woord is gevallen…

 

Data en tijden

Zaterdag 13 juni
10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 09.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 185,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water, lunch

Workshopleider

Volgeboekt

Kanker en trauma – is er een relatie? • 13-6-2020 • zonder eigen proces én voor nauw betrokkenen

 125,00

Als het K–woord is gevallen…

 

Data en tijden

Zaterdag 13 juni
10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 09.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 125,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water, lunch

Workshopleider

Nog plaatsen beschikbaar

Beschrijving

In de afgelopen jaren hebben zich geregeld mensen tot ons gewend, nadat zij de diagnose kanker hadden gekregen. Zij kwamen bij ons omdat zij vermoedden dat er een verband zou kunnen zijn tussen dieperliggende innerlijke conflicten en hun gezondheidscrisis. Zij wilden dat graag onderzoeken met behulp van een individueel Interactief Zelf-Resonantieproces. In alle gevallen werd al bij de eerste of tweede sessie een relatie met een traumatische ervaring zichtbaar. Uit ervaring weten we hoe verrijkend het is om deelgenoot te zijn van elkaars processen. Daarom bieden we de gelegenheid om in een groep rond het thema Kanker en trauma – is er een relatie? met behulp van de IZR-methode antwoorden te vinden op eigen vragen.

We willen, kunnen en zullen niet beweren dat trauma dé oorzaak is van kanker. Net zo min denken we dat ‘kanker tussen je oren zit’. Ook propageren we niet: ‘doe maar een IZR-proces en je zult genezen van je kanker.’ Daarvoor is de mens een veel te complex wezen, is de samenhang tussen lichaam en geest veel te ingenieus en zijn er teveel factoren van invloed op onze gezondheid. Maar inmiddels is wel bekend dat stress een belangrijke rol speelt bij gezondheidsproblemen, waaronder kanker. Bij het woord ‘stress’ wordt al gauw gedacht aan de stress van ons dagelijks leven, met hoge werkdruk en een veelheid aan verschillende taken, met blootstelling aan toxische stoffen en de grote hoeveelheid eisen en keuzemomenten. Veel minder bekend is de verborgen stress die het gevolg is van onverwerkt trauma.

Onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen zorgen voor een trauma (een psychische wond) die een innerlijke split veroorzaakt. Enerzijds zijn er onderdrukte en ingekapselde traumagevoelens, anderzijds inspanningen om zo normaal mogelijk verder te leven en de herinneringen en gevoelens te vermijden (overlevingsdelen). In veel gevallen betekent dat: gevoelens en herinneringen onderdrukken, lichamelijke signalen zoals pijn, honger, dorst en vermoeidheid niet meer waarnemen en gemakkelijk over eigen grenzen gaan. Soms ontwikkelt iemand als overlevingsstrategie speciale vaardigheden, waarmee aanzien, macht, succes en bewondering worden geoogst of die juist zorgen voor steeds terugkerende relationele problemen. Het gevolg daarvan is dat de toegang verstoord wordt tot het zelfherstellend vermogen en tot de natuurlijke wijsheid met betrekking tot wat gezond is voor lichaam en ziel (gezonde deel). Dit kan weergegeven worden in een eenvoudig model:
Delen
Het spanningsveld tussen wegdrukken van werkelijke gevoelens en inspanningen om aan die gevoelens te ontsnappen en het tegendeel te creëren, vormt onderhuids een enorm verborgen conflict en daarmee een bron van stress en energieverlies.

Uit talloze studies blijkt dat genezing van het lichaam en fysieke gezondheid gebaat zijn bij het helen van psychische wonden. Na ruim twintig jaar ervaring met talloze mensen die ons hun levenservaringen, innerlijke conflicten, niet geheelde psychische wonden en ziektediagnoses toevertrouwden, is de tijd gekomen dat we een idee dat al lang geleden is ontstaan tot uitvoer willen brengen: het samenkomen met een groep mensen bij wie de diagnose kanker een realiteit is in hun leven, om met behulp van IZR te onderzoeken welke verborgen trauma’s verband houden met de ziekte. We beloven je geen gouden bergen. Kanker blijkt niet altijd te kunnen genezen. Wat wel kan is dat oude wonden helen.

Voor wie?

Als je ooit – korter of langer geleden – de diagnose kanker kreeg en vermoedt dat er nog onverwerkt trauma en verborgen conflicten een rol spelen in je leven, en het gevoel hebt dat deze benadering voor jou zinvol zou kunnen zijn, ben je van harte welkom.
Let op: Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor mensen die zelf de diagnose kanker hebben gekregen. Desgewenst kunnen zij samen met hun partner of een andere nauw betrokkene deelnemen. Deze dient zich afzonderlijk in te schrijven (gereduceerd tarief). We vragen inschrijvers dit te respecteren. Mocht je je desondanks inschrijven terwijl je niet aan de hiervoor gegeven omschrijving voldoet, is je aanmelding NIET geldig. Je betaling wordt dan teruggestort onder aftrek van 25 euro administratiekosten.

Aanbod

Het programma bestaat uit een inleiding over trauma, stress, kanker en gezondheid, gevolgd door 5 IZR-processen voor deelnemers die zelf de diagnose kanker hebben gehad en die willen werken met een vraag (verlangen) mbt hun gezondheid. Tussendoor wordt er een toelichting gegeven op deze processen en is er gelegenheid vragen te stellen. De ervaring leert dat de persoonlijke processen dynamieken laten zien die universeel zijn, waardoor het werk van elk IZR-proces een bijdrage levert aan ieders bewustwordingsproces gedurende de dag.

Het zou kunnen zijn dat uit deze eerste dag een behoefte voortkomt aan een vervolg, wellicht in de vorm van een vaste groep die elkaar regelmatig ziet om eigen ziekte-gerelateerde thema’s aan te kijken met behulp van IZR-processen.

Kanker en trauma – is er een relatie? • 13-6-2020 • zonder eigen proces én voor nauw betrokkenen

Alle op dit moment ingeplande data voor Kanker en trauma – is er een relatie?

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.
Kanker en trauma – is er een relatie? • 13-6-2020