1 oktober 2024 09:30 - 12:00 Online/Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

De kunst van diepgaande begeleiding • vanaf 1-10-2024 • actieve begeleider

 1.365,00

Verfijn je begeleidersvaardigheden
Voor ‘actieve begeleider’ die tweemaal actief een IZR-proces begeleidt

Data en tijden

Online ochtend: 1 oktober 9.30 – 12.00 uur
Blok 1: 13 en 14 november 9.30 – 17.30 uur
Blok 2: 16 en 17 januari 9.30 – 17.30 uur

Inloggen online ochtend vanaf 9.15 uur
Ontvangst blok 1 en 2 vanaf 9.00 uur

Locatie blok 1 en 2

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 1.365,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water en lunch (tijdens de twee blokken van twee dagen).

Trainers

Margiet Wentink en co-trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

De kunst van diepgaande begeleiding • vanaf 1-10-2024 • mee-lerende begeleider

 1.065,00

Verfijn je begeleidersvaardigheden
Voor ‘mee-lerende begeleider’, die zelf geen IZR-proces begeleidt

Data en tijden

Online ochtend: 1 oktober 9.30 – 12.00 uur
Blok 1: 13 en 14 november 9.30 – 17.30 uur
Blok 2: 16 en 17 januari 9.30 – 17.30 uur

Inloggen online ochtend vanaf 9.15 uur
Ontvangst blok 1 en 2 vanaf 9.00 uur

Locatie blok 1 en 2

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

€ 1.065,00 incl. btw
Inclusief koffie, thee, water en lunch (tijdens de twee blokken van twee dagen).

Trainers

Margiet Wentink en co-trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

Beschrijving

Verfijn je begeleidersvaardigheden

Een zeer intensieve training (één online ochtend en twee keer twee live dagen) voor begeleiders van IZR-processen die hun vakmanschap willen verfijnen, hun kennis van het begeleidersvak willen verdiepen en met collega’s willen reflecteren op het therapeutisch handelen binnen deze methode.

Inhoud

De methodische en traumatheoretische inhoud van deze module staat niet vast, maar wordt gevormd aan de hand van de professionele doelen van de deelnemende begeleiders en de thema’s die achter de vragen van deelnemende cliënten schuilgaan. Je hebt dus zelf veel invloed op de inhoud. Het praktische werk (begeleiden van IZR-processen van de deelnemende cliënten) zal de gelegenheid bieden om inhoudelijke onderwerpen uit te diepen op het gebied van:

 • theorie en werkwijze van de IZR-methode waaronder het methodisch handelen, de begeleidersattitude en begeleidersvaardigheden
 • meergenerationele psychotraumatologie
 • trauma en traumaverwerking
 • (getraumatiseerde) hechting
 • IoPT van dr. Franz Ruppert

Doelgroep

Deze module van vierenhalve dag is bestemd voor begeleiders die:

 • bij Interakt (tenminste) de opleiding Breek de Stilte 1, 2 en 3, Jaartraining 1 en Leertherapie hebben gevolgd
 • of op een andere aantoonbare wijze grondig kennis hebben genomen van de theorie en werkwijze van Franz Ruppert, (vooraf overleg over je deelname is noodzakelijk, dus neem in dat geval contact met ons op!).
 • inmiddels zelf ervaring hebben met het begeleiden van IZR-processen waarbij gewerkt wordt met ‘de zin van het verlangen’.
 • hun begeleidersvaardigheden m.b.t. deze methode verder willen verfijnen, verdiepen en aanscherpen.
 • openstaan voor feedback van collega’s en een diepgaande wijze van samen leren.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3B
 • Jaartraining 1
 • Leertherapie

Let op: Je bent van harte welkom als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Twee levels van deelname

Je kunt je inschrijven als ‘actieve begeleider’ of als ‘mee-lerende begeleider’. Als actieve begeleider breng je twee keer (in ieder blok een keer) een cliënt mee, deze begeleid je in de groep, de overige groepsleden fungeren als resonantiepersonen. Als ‘mee-lerende begeleider’ breng je niet zelf een cliënt mee en begeleid je geen resonantieprocessen. Je bent wel beschikbaar als resonantiepersoon en ook neem je actief deel aan de feedbackrondes. Dus schrijf jezelf in voor het level dat bij je past.

Programma

In een vaste groep van maximaal 14 deelnemers doorlopen we het volgende programma:

 1. Tijdens de eerste online ochtend bespreken we de organisatie, hoe het werken met en meebrengen van eigen cliënten gaat, het gemeenschappelijk werkkader, de benodigde voorbereidingen en twee inhoudelijke thema’s (feedback en persoonlijke leerdoelen van de begeleiders).
 2. In de volgende twee blokken van ieder twee dagen begeleiden de ‘actieve begeleiders’ ieder tweemaal een IZR-proces bij een cliënt (in ieder blok eemaal). De overige ‘actieve begeleiders’ en de ‘mee-lerende begeleiders’ -die zelf geen resonantieproces begeleiden- zijn beschikbaar als resonantiepersonen, observeren, maken aantekeningen en geven na afloop feedback aan de begeleider.
 3. De cliënten zijn alleen aanwezig tijdens hun eigen resonantieproces. Na afloop van het IZR-proces is er een korte pauze, waarin we afscheid nemen van de cliënt. De nabespreking van het proces en de feedback voor de begeleider vinden na afloop plaats, zonder de aanwezigheid van de cliënt.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elk IZR-proces dieper in te gaan op de methodiek en de door de begeleider gemaakte afwegingen en keuzes. Ook krijgt de begeleider feedback m.b.t. zijn eigen leerdoelen. De nabespreking vindt plaats in een sfeer van samen ontdekkend leren. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Jaartraining 1 hebben en inmiddels al praktijkervaring hebben met deze methode, kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Tijdens deze module heb je de gelegenheid tot:

 • het verfijnen, verdiepen en aanscherpen van je eigen begeleidersvaardigheden, met betrekking tot vooraf door jezelf gestelde doelen, door middel van
 • het begeleiden van 2 IZR-processen van 2 verschillende cliënten, waarop je feedback ontvangt van je collega’s m.b.t. je eigen leerdoelen en waar gewenst en van toepassing feedback op je mogelijke blinde vlekken als begeleider.
 • het uitbreiden van je kennis en ervaring m.b.t. deze methode en het verdiepen van je inzicht in voorkomende cliëntenproblematiek, vanuit de ervaring die je tijdens deze module opdoet met de volgende posities:
  • als resonantiepersoon in het proces van cliënten
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op de intrapsychische dynamiek van de cliënt, op het methodisch verloop van het begeleidingsproces en op het handelen van collega-begeleiders
  • als professioneel begeleider die een IZR-proces begeleidt en reflecteert op zijn eigen aanwezigheid en handelen als begeleider.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1, 2 en 3 en van de Jaartraining (Interakt) plus daarbij gegeven literatuursuggesties (w.o. de diverse boeken van Franz Ruppert)
 • Vivian Broughton – Trauma en Identiteit (Eeserveen 2023)
De kunst van diepgaande begeleiding • vanaf 1-10-2024 • mee-lerende begeleider
De kunst van diepgaande begeleiding • vanaf 1-10-2024 • mee-lerende begeleider

Alle op dit moment ingeplande data voor De kunst van diepgaande begeleiding

 • bekijk je nu
  Nieuw
  De kunst van diepgaande begeleiding 1 oktober 2024 09:30 - 12:00 Online/Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel
De kunst van diepgaande begeleiding • vanaf 1-10-2024